2016-10-04 13:26

2016-10-04 13:26

Duo döms för bidragsbrott

DEGERFORS NOTERAT

En man och en kvinna, båda i 40-årsåldern, har fällts för 16 fall av bidragsbrott.

Paret hade beviljats både bostadsbidrag och bostadstillägg av Försäkringskassan för merparten av 2013. Under den aktuella perioden började dock kvinnan arbeta, vilket de enligt lag var skyldiga att anmäla till myndigheten. Det gjorde de inte och vid åtta tillfällen betalades bidragen ut på felaktiga grunder. Totalt rör det sig om drygt 30 000 kronor.

Påföljden för både mannen och kvinnan blev villkorlig dom förenad med dagsböter. Kvinnan ska betala sammanlagt 9 000 kronor och mannen 11 400 kronor.

Paret hade beviljats både bostadsbidrag och bostadstillägg av Försäkringskassan för merparten av 2013. Under den aktuella perioden började dock kvinnan arbeta, vilket de enligt lag var skyldiga att anmäla till myndigheten. Det gjorde de inte och vid åtta tillfällen betalades bidragen ut på felaktiga grunder. Totalt rör det sig om drygt 30 000 kronor.

Påföljden för både mannen och kvinnan blev villkorlig dom förenad med dagsböter. Kvinnan ska betala sammanlagt 9 000 kronor och mannen 11 400 kronor.