2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:49

Socialens kassaminus

DEGERFORS: Ökade kostnader för försörjningsstöd och missbruksvård

Ett mindre underskott orsakat av höga kostnader för försörjningsstöd, dyr vuxenvård för missbrukare och en avtalsrörelse som blev kännbar tycks socialnämnden i Degerfors gå mot.

Kostnaderna för försörjningsstödet har i Degerfors ökat under första halvåret. Många av de som behövt försörjningsstöd är i behov av omfattande rehabiliteringsinsatser, de är sjukskrivna och står långt från arbetsmarknaden.

En annan orsak till prognostiserat underskott är att fler än normalt behövt institutionsvård för missbruksproblem och det handlar om kostsamma placeringar.

Avtalsrörelsen innebär också ökade kostnader, då undersköterskorna fick ungefär dubbelt upp.

– Det har vi inget emot, det är positivt. Men vi har inte budgeterat med det, konstaterar socialchef Ingmar Ångman.

1,1 miljoner ligger det prognostiserade minuset på, men man har förhoppningen att kunna ro hem en del av det.

Flyktingar

Inga ensamkommande flyktingbarn har anvisats till kommunen under första halvåret och fram till nu har två ensamkommande anlänt till kommunen i år.

För de 60 som kom under flyktingkrisen förra hösten invigdes bland annat ett nytt boende på Liavägen med 24 platser under våren och boendet Vida Världen har byggts ut och utökats med sex platser. Utslussningsboende har ställts i ordning ovanför socialkontoret på Slingan 6 med sammanlagt åtta lägenheter.

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd har varit fortsatt högt under första halvåret och det är brist på bostäder.

Socialchef Ingmar Ångman påpekar att om förslaget till nytt ersättningssystem för ensamkommande barn, som innebär drastiskt sänkta ersättningsnivåer till kommunerna, blir verklighet så kommer det att innebära att den verksamheten behöver omstruktureras.

Försenat

En del utökningar i personalen har gjorts genom de särskilda bemanningsmedel som statsbudgeten innehöll.

Nya arbetsmarknadsåtgärder har tagits i bruk vid Arbetsmarknadsenheten sedan det kommit nya regler om extratjänster i stället för fas 3.

LSS-boendet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som planerades till Slingan lokaliserades om till Gärdesvägen, av byggnadstekniska skäl. Därmed försenas inflyttningen, från april i år som planerat till i början av nästa år.

Den sociala insatsgruppen som hålls gemensam med polisen, skolan och folkhälsoförvaltningen för att ge ungdomar ett gemensamt och samlat stöd att komma ur normbrytande beteende fortgår.

– Vi har slussat ut två av fem ungdomar. De har inte slussat ut fler i Örebro hittills, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).

Kostnaderna för försörjningsstödet har i Degerfors ökat under första halvåret. Många av de som behövt försörjningsstöd är i behov av omfattande rehabiliteringsinsatser, de är sjukskrivna och står långt från arbetsmarknaden.

En annan orsak till prognostiserat underskott är att fler än normalt behövt institutionsvård för missbruksproblem och det handlar om kostsamma placeringar.

Avtalsrörelsen innebär också ökade kostnader, då undersköterskorna fick ungefär dubbelt upp.

– Det har vi inget emot, det är positivt. Men vi har inte budgeterat med det, konstaterar socialchef Ingmar Ångman.

1,1 miljoner ligger det prognostiserade minuset på, men man har förhoppningen att kunna ro hem en del av det.

Flyktingar

Inga ensamkommande flyktingbarn har anvisats till kommunen under första halvåret och fram till nu har två ensamkommande anlänt till kommunen i år.

För de 60 som kom under flyktingkrisen förra hösten invigdes bland annat ett nytt boende på Liavägen med 24 platser under våren och boendet Vida Världen har byggts ut och utökats med sex platser. Utslussningsboende har ställts i ordning ovanför socialkontoret på Slingan 6 med sammanlagt åtta lägenheter.

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd har varit fortsatt högt under första halvåret och det är brist på bostäder.

Socialchef Ingmar Ångman påpekar att om förslaget till nytt ersättningssystem för ensamkommande barn, som innebär drastiskt sänkta ersättningsnivåer till kommunerna, blir verklighet så kommer det att innebära att den verksamheten behöver omstruktureras.

Försenat

En del utökningar i personalen har gjorts genom de särskilda bemanningsmedel som statsbudgeten innehöll.

Nya arbetsmarknadsåtgärder har tagits i bruk vid Arbetsmarknadsenheten sedan det kommit nya regler om extratjänster i stället för fas 3.

LSS-boendet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som planerades till Slingan lokaliserades om till Gärdesvägen, av byggnadstekniska skäl. Därmed försenas inflyttningen, från april i år som planerat till i början av nästa år.

Den sociala insatsgruppen som hålls gemensam med polisen, skolan och folkhälsoförvaltningen för att ge ungdomar ett gemensamt och samlat stöd att komma ur normbrytande beteende fortgår.

– Vi har slussat ut två av fem ungdomar. De har inte slussat ut fler i Örebro hittills, säger socialnämndens ordförande Anita Bohlin-Neuman (V).