2016-10-03 14:54

2016-10-03 14:54

Sju län vill bygga ut tågnätet

TRAFIK: Två avgångar i timmen från Örebro Central till Stockholm är målet

En utbyggnad av tågnätet som möjliggör två avgångar i timmen från Örebro till Stockholm är önskvärd. Den slutsatsen har sju län i Mälardalsregionen kommit fram till i en gemensam systemanalys kallad En bättre sits.

Det handlar om resor från Örebro till Stockholm via såväl Västerås som Eskilstuna. Men för att klara två avgångar i timmen krävs en utbyggnad av järnvägen mellan Örebro och Arboga samt en anpassning av Örebro Central för ökad trafik.

Det står klart att infrastrukturen i Örebro län är viktig för att transporten av passagerare och gods ska fungera i Mellansverige och genom att samverka kring infrastrukturen kan enskilda län får ökat gehör hos staten när pengar till nationella satsningar ska genomföras. Därför har länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland tagit fram en gemensam plan för infrastruktur- och transportfrågor.

– Det är glädjande att vi har enats om prioriterade satsningar i Mälardalen och att vi alla är överens om att Örebro län spelar en viktig roll när det gäller den nationella infrastrukturen, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad, i en presskommuniké.

De sju länen har också lyft frågan om att bygga ut järnvägen mellan Örebro och Kristinehamn efter år 2030 så att resor mellan Stockholm och Oslo ska kunna genomföras på 2 timmar och 55 minuter.

Det handlar om resor från Örebro till Stockholm via såväl Västerås som Eskilstuna. Men för att klara två avgångar i timmen krävs en utbyggnad av järnvägen mellan Örebro och Arboga samt en anpassning av Örebro Central för ökad trafik.

Det står klart att infrastrukturen i Örebro län är viktig för att transporten av passagerare och gods ska fungera i Mellansverige och genom att samverka kring infrastrukturen kan enskilda län får ökat gehör hos staten när pengar till nationella satsningar ska genomföras. Därför har länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland tagit fram en gemensam plan för infrastruktur- och transportfrågor.

– Det är glädjande att vi har enats om prioriterade satsningar i Mälardalen och att vi alla är överens om att Örebro län spelar en viktig roll när det gäller den nationella infrastrukturen, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad, i en presskommuniké.

De sju länen har också lyft frågan om att bygga ut järnvägen mellan Örebro och Kristinehamn efter år 2030 så att resor mellan Stockholm och Oslo ska kunna genomföras på 2 timmar och 55 minuter.