2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Positiva tongångar

DEGERFORS: Delårsrapport i kommunfullmäktige

Delårsrapporten för första halvåret i Degerfors kommun 2016 klubbades nyligen igenom i kommunfullmäktige. En rapport som revisionen konstaterar uppfyller fem av sju mål.

I stora drag är det positiva tongångar i delårsrapporten, bortsett från ett prognostiserat minus hos socialnämnden. Delårsresultaten ligger på minus 6,4 miljoner medan helårsprognosen pekar mot ett plus på 5,5 miljoner kronor.

Soliditetsnivån är svårbedömd vid halvåret, men man tror det blir svårt att nå 30 procent. Snarare tror man den hamnar på 27 procent, vilket kommer sig av stora investeringar.

Bland investeringarna kan nämnas cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga på Västra Möckelnstranden och att tredje, av fyra, utbyggnadsetappen på samma strand är klar.

Andra etappen vid järnvägsstationen har påbörjats, vilken bland annat innebär en cykelväg till Bruksskolan. En ny fjärrvärmepanna har tagits i bruk.

I stora drag är det positiva tongångar i delårsrapporten, bortsett från ett prognostiserat minus hos socialnämnden. Delårsresultaten ligger på minus 6,4 miljoner medan helårsprognosen pekar mot ett plus på 5,5 miljoner kronor.

Soliditetsnivån är svårbedömd vid halvåret, men man tror det blir svårt att nå 30 procent. Snarare tror man den hamnar på 27 procent, vilket kommer sig av stora investeringar.

Bland investeringarna kan nämnas cykelvägen mellan Degerfors och Karlskoga på Västra Möckelnstranden och att tredje, av fyra, utbyggnadsetappen på samma strand är klar.

Andra etappen vid järnvägsstationen har påbörjats, vilken bland annat innebär en cykelväg till Bruksskolan. En ny fjärrvärmepanna har tagits i bruk.