2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Pengar till bra luft i fritidsgård

DEGERFORS

Fritidsgården ska åter flytta till den lokal i källaren som tidigare varit fritidsgård i Folkets hus.

Den lokalen kommer vara basen för verksamheten men i övrigt ska lokalerna i huset samutnyttjas. Som exempel har nämnts att källargaragen kan användas för att meka med epa-traktorer, Tunets kök till bakning och så vidare. Ett utvecklat samarbete med biblioteket tror man skulle få positiv effekt på måluppfyllelsen i skolan.

När kontroll gjordes med Degerforsbyggen framkom det att ventilationen inte är godkänd i lokalen och måste åtgärdas. Kostnaden för det har beräknats till 290 000 kronor, vilket kommunfullmäktige nyligen beslutade att anslå för åtgärderna.

Den lokalen kommer vara basen för verksamheten men i övrigt ska lokalerna i huset samutnyttjas. Som exempel har nämnts att källargaragen kan användas för att meka med epa-traktorer, Tunets kök till bakning och så vidare. Ett utvecklat samarbete med biblioteket tror man skulle få positiv effekt på måluppfyllelsen i skolan.

När kontroll gjordes med Degerforsbyggen framkom det att ventilationen inte är godkänd i lokalen och måste åtgärdas. Kostnaden för det har beräknats till 290 000 kronor, vilket kommunfullmäktige nyligen beslutade att anslå för åtgärderna.