2016-10-03 15:51

2016-10-03 15:51

Hyran blir dyrare än egen drift när Örebro flygplats säljer byggnaderna

ÖREBRO LÄN

50 miljoner kronor får Örebroporten betala för att köpa flygplatsbyggnaderna av Örebro läns flygplats AB som ägs gemensamt av Örebro, Karlskoga och Kumla kommuner samt Region Örebro län. Det handlar om drygt 9 000 kvadratmeter byggnadsyta.

Flygplatsen säljs till Örebroporten fastigheter AB, som är Örebro kommuns fastighetsbolag för kommersiella fastigheter. Syftet med försäljningen är att undvika att höja det ägartillskott på 25 miljoner som krävs för att få verksamheten att gå runt i dag.

För att affären ska kunna genomföras måste fullmäktige hos de olika ägarna ge sitt godkännande. Frågan behandlas i kommunstyrelsen i Karlskoga på tisdagen och i kommunfullmäktige 25 oktober.

Försäljningen innebär att Örebro flygplats AB får betala en årlig hyra på 5,6 miljoner kronor vilket enligt beslutsunderlaget till kommunfullmäktige är 3,5 miljoner mer än räntor, avskrivningar, drift och underhåll kostar flygplatsbolaget i dag. Flygplatsbolaget gör i stället en reavinst på försäljningen med 33 miljoner kronor.

Samtidigt tecknas också ett hyreskontrakt som löper på 25 år och därefter med 10 års automatisk förlängning om inte uppsägning sker. Enligt kontraktet ska flygplatsbolaget betala kvarstående restvärde om hyresavtalet sägs upp. Örebroporten ska skriva av fastigheten med två procent per år, vad det innebär för ett eventuellt restvärde är oklart.

Flygplatsen säljs till Örebroporten fastigheter AB, som är Örebro kommuns fastighetsbolag för kommersiella fastigheter. Syftet med försäljningen är att undvika att höja det ägartillskott på 25 miljoner som krävs för att få verksamheten att gå runt i dag.

För att affären ska kunna genomföras måste fullmäktige hos de olika ägarna ge sitt godkännande. Frågan behandlas i kommunstyrelsen i Karlskoga på tisdagen och i kommunfullmäktige 25 oktober.

Försäljningen innebär att Örebro flygplats AB får betala en årlig hyra på 5,6 miljoner kronor vilket enligt beslutsunderlaget till kommunfullmäktige är 3,5 miljoner mer än räntor, avskrivningar, drift och underhåll kostar flygplatsbolaget i dag. Flygplatsbolaget gör i stället en reavinst på försäljningen med 33 miljoner kronor.

Samtidigt tecknas också ett hyreskontrakt som löper på 25 år och därefter med 10 års automatisk förlängning om inte uppsägning sker. Enligt kontraktet ska flygplatsbolaget betala kvarstående restvärde om hyresavtalet sägs upp. Örebroporten ska skriva av fastigheten med två procent per år, vad det innebär för ett eventuellt restvärde är oklart.