2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Fullmäktige antog ÖP

DEGERFORS

Kommunfullmäktige antog nyligen förslaget till ny översiktsplan, som ersätter den befintliga som är från 1990.

Vissa ändringar gjordes och en del ledde till diskussioner, bland annat V och C-yrkanden om att Degerfors avstyrker en broförbindelse över Möckeln. Det ledde till reservation från S.

Däremot var man överens om ändringen gällande Svartå vattenreningsverk, som enligt ÖP kan komma att läggas ned på grund av bristande kvantitet och kvalitet. En överföringsledning från Degerfors till Svartå kan vara ett alternativ för att säkra vattenförsörjningen i Svartå, vilket också nu finns med i plantexten.

Vissa ändringar gjordes och en del ledde till diskussioner, bland annat V och C-yrkanden om att Degerfors avstyrker en broförbindelse över Möckeln. Det ledde till reservation från S.

Däremot var man överens om ändringen gällande Svartå vattenreningsverk, som enligt ÖP kan komma att läggas ned på grund av bristande kvantitet och kvalitet. En överföringsledning från Degerfors till Svartå kan vara ett alternativ för att säkra vattenförsörjningen i Svartå, vilket också nu finns med i plantexten.