2016-09-30 10:12

2016-09-30 10:12

Nedgånget hus i Kanada har varit lekplats för ungar

DEGERFORS

En fastighet i Kanada har stått tomt och öde. Den har fungerat som lekplats för barn. Görs inget så får ägarna ett nytt föreläggande och då förenat med vite.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har fått upplysningar om att en fastighet i Kanada står öde och att barn leker i byggnaden som klassas som farlig.

Fönster är krossade och det finns mögel i huset.

– Det är akut. Huset ska bommas igen, säger Christer Persson, byggnadsinspektör på Degerfors kommun.

Förvaltningen har skrivit till fastighetsägaren som bor på en annan adress i Degerfors vid två tillfällen, men inte fått några svar.

Förvaltningen har även sökt en kvinna som har adressen på fastigheten men inte lyckats.

I breven har förvaltningen uppmanat att snarast se till att byggnaden blir så tillbommad att obehöriga inte kom in.

– Om inget händer så kommer ett nytt föreläggande förenat med vite, säger Christer Persson.

Tidningen har fått tag på en av ägarna till huset.

– Vi kommer att bomma igen huset nu.

Varför har ni låtit fastigheten förfalla?

– Det vet jag inte. Men det är bara bomma igen det, säger han och avböjer att uttala sig mer.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har fått upplysningar om att en fastighet i Kanada står öde och att barn leker i byggnaden som klassas som farlig.

Fönster är krossade och det finns mögel i huset.

– Det är akut. Huset ska bommas igen, säger Christer Persson, byggnadsinspektör på Degerfors kommun.

Förvaltningen har skrivit till fastighetsägaren som bor på en annan adress i Degerfors vid två tillfällen, men inte fått några svar.

Förvaltningen har även sökt en kvinna som har adressen på fastigheten men inte lyckats.

I breven har förvaltningen uppmanat att snarast se till att byggnaden blir så tillbommad att obehöriga inte kom in.

– Om inget händer så kommer ett nytt föreläggande förenat med vite, säger Christer Persson.

Tidningen har fått tag på en av ägarna till huset.

– Vi kommer att bomma igen huset nu.

Varför har ni låtit fastigheten förfalla?

– Det vet jag inte. Men det är bara bomma igen det, säger han och avböjer att uttala sig mer.

  • Anders Persson