2016-09-30 17:01

2016-09-30 17:01

Benstyrka är färskvara

KARLSKOGA: Lillemor Nyberg leder pilotprojektet Självtest benstyrka

Hög benstyrka och god benfunktion minskar risken för sjukdom och är viktig vid behandling av många av våra kroniska folksjukdomar. Pilotprojektet Självtest benstyrka har startat för att sprida kunskap om hur enkla självtester kan användas för att tidigt upptäcka nedsatt funktion och samtidigt användas för att träna upp densamma berättar Lillemor Nyberg.

– Vill du som har en kronisk sjukdom förbättra din hälsa och livskvalitet ska du börja självtesta benstyrkan, konstaterar Lillemor Nyberg, distriktsläkare på Karolina vårdcentral och sedan oktober i fjol medicine doktor i allmänmedicin, och påpekar att det här pilotprojektet pågår i regionens västra länsdel.

– Självtest benstyrka är ett samverkansprojekt mellan Idrottsmedicin Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län, förtydligar Lillemor Nyberg och berättat att projektet började 1 september och ska pågå året ut. Socialstyrelsen har bidragit med 400 000 kronor och får i gengäld resultatet av den efterföljande utvärderingen någon gång i början av 2017.

Lillemor Nyberg är projektledare för Självtest benstyrka där hon som representant för Idrottsmedicin Örebro län samverkar med Helena Frisk Wesström från Örebro läns idrottsförbund och Susan Jansson, som arbetade med Lillemor Nyberg i Må-bra-projektet under åren 1998 och 2003 och nu ska jobba som testledare.

Klivlådor

– Susan Jansson och Helena Frisk Wesström kommer under projekttiden att lära ut självtest bland annat till deltagarna i artrosskolor på de fem vårdcentralerna i västra länsdelen, säger Lillemor Nyberg och tänker på de tre vårdcentralerna i Karlskoga samt Pilgården i Degerfors och Laxå vårdcentral.

– Så att patienterna kan fortsätta hemma på egen hand.

– Alla vårdcentraler ska inom en månad ha klivlådor och det ska även komma klivlådor till Karlskoga lasarett, fortsätter Lillemor Nyberg som konstruerade sin första klivlåda 1995. Hennes avhandling handlade om att ta fram ett upprepbart klivhöjdstest och undersöka effekterna av patienternas användning av klivlådan.

Projektet Självtest benstyrka är en fortsättning på det arbetet.

– Vi vet att det är jätteviktigt att ha starka benmuskler. Varje gång musklerna aktiveras frigörs goda ämnen som motverkar kroniska folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck, cancer och demens, säger Lillemor Nyberg

Färskvara

– Men fysisk benstyrka är färskvara och därför måste alla arbeta på den varje dag. Man kan aldrig sluta, det är det viktiga budskapet, tillägger hon och påpekar att det är lika viktigt inse att man aldrig är för gammal för att börja.

– Jag har 80-90-åringar som håller på och som genom denna aktivitet förbättrar benstyrka och kondition, konstaterar hon.

– Målet med det här projektet är att aktivera människor och sprida kunskap till dem som har kronisk sjukdom eller som löper risk att drabbas. Det ska ske genom att vi lär ut självtester inom föreningsverksamheter, gym, rehabilitering samt inom hälso- och sjukvården.

Den som vill veta mer är välkommen till Lillemor Nybergs föreläsning om Självtest benstyrka onsdag 5 oktober. Då finns hon i Folkets hus för att tala om värdet av att vara aktiv och röra sig och hur viktig benstyrkan är. Föreläsningen är ett av inslagen under Anhörig- och äldredagen.

– Vill du som har en kronisk sjukdom förbättra din hälsa och livskvalitet ska du börja självtesta benstyrkan, konstaterar Lillemor Nyberg, distriktsläkare på Karolina vårdcentral och sedan oktober i fjol medicine doktor i allmänmedicin, och påpekar att det här pilotprojektet pågår i regionens västra länsdel.

– Självtest benstyrka är ett samverkansprojekt mellan Idrottsmedicin Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län, förtydligar Lillemor Nyberg och berättat att projektet började 1 september och ska pågå året ut. Socialstyrelsen har bidragit med 400 000 kronor och får i gengäld resultatet av den efterföljande utvärderingen någon gång i början av 2017.

Lillemor Nyberg är projektledare för Självtest benstyrka där hon som representant för Idrottsmedicin Örebro län samverkar med Helena Frisk Wesström från Örebro läns idrottsförbund och Susan Jansson, som arbetade med Lillemor Nyberg i Må-bra-projektet under åren 1998 och 2003 och nu ska jobba som testledare.

Klivlådor

– Susan Jansson och Helena Frisk Wesström kommer under projekttiden att lära ut självtest bland annat till deltagarna i artrosskolor på de fem vårdcentralerna i västra länsdelen, säger Lillemor Nyberg och tänker på de tre vårdcentralerna i Karlskoga samt Pilgården i Degerfors och Laxå vårdcentral.

– Så att patienterna kan fortsätta hemma på egen hand.

– Alla vårdcentraler ska inom en månad ha klivlådor och det ska även komma klivlådor till Karlskoga lasarett, fortsätter Lillemor Nyberg som konstruerade sin första klivlåda 1995. Hennes avhandling handlade om att ta fram ett upprepbart klivhöjdstest och undersöka effekterna av patienternas användning av klivlådan.

Projektet Självtest benstyrka är en fortsättning på det arbetet.

– Vi vet att det är jätteviktigt att ha starka benmuskler. Varje gång musklerna aktiveras frigörs goda ämnen som motverkar kroniska folksjukdomar som diabetes, högt blodtryck, cancer och demens, säger Lillemor Nyberg

Färskvara

– Men fysisk benstyrka är färskvara och därför måste alla arbeta på den varje dag. Man kan aldrig sluta, det är det viktiga budskapet, tillägger hon och påpekar att det är lika viktigt inse att man aldrig är för gammal för att börja.

– Jag har 80-90-åringar som håller på och som genom denna aktivitet förbättrar benstyrka och kondition, konstaterar hon.

– Målet med det här projektet är att aktivera människor och sprida kunskap till dem som har kronisk sjukdom eller som löper risk att drabbas. Det ska ske genom att vi lär ut självtester inom föreningsverksamheter, gym, rehabilitering samt inom hälso- och sjukvården.

Den som vill veta mer är välkommen till Lillemor Nybergs föreläsning om Självtest benstyrka onsdag 5 oktober. Då finns hon i Folkets hus för att tala om värdet av att vara aktiv och röra sig och hur viktig benstyrkan är. Föreläsningen är ett av inslagen under Anhörig- och äldredagen.