2016-09-29 16:14

2016-09-29 16:14

SPI Välfärden vill ha kortare raster

POLITIK

SPI Välfärden har genom partiföreträdaren Leif Fredriksson lämnat in en motion om att ta bort den halvtimmeslånga paus under kommunfullmäktiges möten då ledamöterna dricker kaffe och äter smörgås.

Fredriksson anser att det räcker med en bensträckare på fem minuter vilket också skulle innebära att mötena inte blir så långa.

SPI Välfärden har också reagerat på att folk som inte sitter i kommunfullmäktige också dricker kaffet och äter av smörgåsarna vilket kan leda till att alla ledamöter inte får sin smörgås.

Fredriksson anser att partierna själva kan betala för sina smörgåsar och eftersom SPI Välfärden bara har en ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga skulle det bara bli åtta till tio smörgåsar per år.

Kostnaden blir större för de största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna, konstaterar Fredriksson.

Motionen har lämnats över till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Fredriksson anser att det räcker med en bensträckare på fem minuter vilket också skulle innebära att mötena inte blir så långa.

SPI Välfärden har också reagerat på att folk som inte sitter i kommunfullmäktige också dricker kaffet och äter av smörgåsarna vilket kan leda till att alla ledamöter inte får sin smörgås.

Fredriksson anser att partierna själva kan betala för sina smörgåsar och eftersom SPI Välfärden bara har en ledamot i kommunfullmäktige i Karlskoga skulle det bara bli åtta till tio smörgåsar per år.

Kostnaden blir större för de största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna, konstaterar Fredriksson.

Motionen har lämnats över till kommunstyrelsen för vidare behandling.