2016-09-29 17:53

2016-09-29 17:53

Provar mobilt vårdteam

SJUKVÅRD: Samverkan kring äldre med omfattande behov av vård på försök under tre år i Örebro

Regionstyrelsen har beslutat att på försök inrätta ett mobilt närsjukvårdsteam för äldre med omfattande behov av vård. Projektet ska pågå i tre år och sker i samverkan med Örebro kommun.
Faller försöket väl ut ska det spridas till andra kommuner i länet.

För att kunna ge bättre vård till multisjuka äldre har olika former av mobila team där vården ges i form av hembesök, testats runt om i landet.

Region Örebro län har framför allt tittat på Västra Skaraborg där ett närsjukvårdsteam minskat vårddagarna kraftigt för de patienter som ingått.

Samverkan

Beslutet i regionstyrelsen innebär att ett mobilt närsjukvårdsteam för multisjuka äldre inrättas vid årsskiftet i samverkan med Örebro kommun.

Teamet ska bestå av en läkare, två sjuksköterskor och en vårdadministratör. Det mobila vårdteamet har också tillgång till kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut från befintliga verksamheter.

En sjuksköterska bekostas av Örebro kommun och resterande personal av Region Örebro län medan övriga kostnader delas lika.

För Region Örebro län beräknas kostnaden till cirka 2,5 miljoner kronor per år under tre år medan Örebro kommun får stå för cirka en miljon kronor årligen.

– Vi ska följa det här väldigt noga och ser vi att det här är ett bra sätt att jobba ska vi självklart använda det här arbetssättet på fler ställen, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Målgruppen är äldre med kommunal hemsjukvård som har ett omfattande vårdbehov och där den vanliga hemsjukvården har svårt att räcka till.

Äldre multisjuka

Det handlar om täta hembesök, täta medicinska bedömningar, patienter som har flera korta vårdtillfällen på sjukhus eller flera besök på akutmottagningen.

Erfarenheter från andra håll i landet visar att mobila team kan minska behovet av att lägga in patienterna på sjukhus och det ökar livskvaliteten för de äldre som är sjuka.

– Vi ska möta dem så nära sin hemmiljö som möjligt, säger Forsberg-Fransson.

Alliansen uttrycker sig positivt om initiativet.

Oppositionen positiv

– I dag hamnar många multisjuka äldre allt för ofta på akuten, där väntan ofta är lång. Ett läkarbesök i bostaden när hälsan sviktar skulle skapa ett lugn för många patienter, säger oppositionsrådet Elin Enes (KD) i ett pressmeddelande.

Alliansen framhåller också att de hade med mobila team i sitt gemensamma budgetförslag för 2016.

– Flera andra Regioner och landsting har provat liknande lösningar och vi är glada att vårt förslag om mobila team för äldre nu blir verklighet i Region Örebro län, säger Anna Ågerfalk (L) i samma pressmeddelande.

Forsberg-Fransson avfärdar dock att majoriteten hämtat idén från oppositionen utan menar att det här är något som diskuterats en längre tid i den mer långtgående samverkan som regionen har med Örebro kommun. I den samverkan finns även oppositionen finns med.

Inspiration

– Redan för ett och ett halvt år sedan hade vi ett inspirationsseminarium där man kom från Skaraborg och berättade om sitt team och vi har haft tjänstemän som varit där och tittat. Det initierades av både Rasmus Persson och mig för att vi tyckte det här var viktiga frågor att jobba med, säger Forsberg-Fransson.

Rasmus Persson är centerpartist och kommunalråd i Örebro kommun.

För att kunna ge bättre vård till multisjuka äldre har olika former av mobila team där vården ges i form av hembesök, testats runt om i landet.

Region Örebro län har framför allt tittat på Västra Skaraborg där ett närsjukvårdsteam minskat vårddagarna kraftigt för de patienter som ingått.

Samverkan

Beslutet i regionstyrelsen innebär att ett mobilt närsjukvårdsteam för multisjuka äldre inrättas vid årsskiftet i samverkan med Örebro kommun.

Teamet ska bestå av en läkare, två sjuksköterskor och en vårdadministratör. Det mobila vårdteamet har också tillgång till kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut från befintliga verksamheter.

En sjuksköterska bekostas av Örebro kommun och resterande personal av Region Örebro län medan övriga kostnader delas lika.

För Region Örebro län beräknas kostnaden till cirka 2,5 miljoner kronor per år under tre år medan Örebro kommun får stå för cirka en miljon kronor årligen.

– Vi ska följa det här väldigt noga och ser vi att det här är ett bra sätt att jobba ska vi självklart använda det här arbetssättet på fler ställen, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Målgruppen är äldre med kommunal hemsjukvård som har ett omfattande vårdbehov och där den vanliga hemsjukvården har svårt att räcka till.

Äldre multisjuka

Det handlar om täta hembesök, täta medicinska bedömningar, patienter som har flera korta vårdtillfällen på sjukhus eller flera besök på akutmottagningen.

Erfarenheter från andra håll i landet visar att mobila team kan minska behovet av att lägga in patienterna på sjukhus och det ökar livskvaliteten för de äldre som är sjuka.

– Vi ska möta dem så nära sin hemmiljö som möjligt, säger Forsberg-Fransson.

Alliansen uttrycker sig positivt om initiativet.

Oppositionen positiv

– I dag hamnar många multisjuka äldre allt för ofta på akuten, där väntan ofta är lång. Ett läkarbesök i bostaden när hälsan sviktar skulle skapa ett lugn för många patienter, säger oppositionsrådet Elin Enes (KD) i ett pressmeddelande.

Alliansen framhåller också att de hade med mobila team i sitt gemensamma budgetförslag för 2016.

– Flera andra Regioner och landsting har provat liknande lösningar och vi är glada att vårt förslag om mobila team för äldre nu blir verklighet i Region Örebro län, säger Anna Ågerfalk (L) i samma pressmeddelande.

Forsberg-Fransson avfärdar dock att majoriteten hämtat idén från oppositionen utan menar att det här är något som diskuterats en längre tid i den mer långtgående samverkan som regionen har med Örebro kommun. I den samverkan finns även oppositionen finns med.

Inspiration

– Redan för ett och ett halvt år sedan hade vi ett inspirationsseminarium där man kom från Skaraborg och berättade om sitt team och vi har haft tjänstemän som varit där och tittat. Det initierades av både Rasmus Persson och mig för att vi tyckte det här var viktiga frågor att jobba med, säger Forsberg-Fransson.

Rasmus Persson är centerpartist och kommunalråd i Örebro kommun.