2016-09-29 16:08

2016-09-29 16:09

Kammarrätten prövar inte sommarstängning

AVDELNING Q: Bryter inte mot kommunallagen

Det blir ingen vidare juridisk prövning av om det var rätt att låta tjänstemännen fatta beslut om att stänga förlossningen på Karlskoga lasarett över sommaren. Förvaltningsrätten såg inga fel och kammarrätten vill inte pröva frågan.

I våras överklagade vänsterpartisten Ingvar Eriksson i Degerfors Region Örebro läns beslut att stänga förlossningen på Karlskoga lasarett över sommaren till förvaltningsrätten. Eriksson menade att beslutet borde ha fattats av politikerna och inte av en tjänsteman och därför bröt mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten gick däremot på det som Region Örebro län framfört i saken, att samordning av verksamheter under sommarperioden är vanligt och att det var rätt att låta beslutet om sommarstängning fattats av en områdeschef med delegation från regionstyrelsen.

Eriksson överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Någon motivering har inte getts i beslutet. Det här beslutet kan i sin tur överklagas till högre instans men Ingvar Eriksson meddelar att han inte kommer att gå vidare juridiskt med den här frågan.

I våras överklagade vänsterpartisten Ingvar Eriksson i Degerfors Region Örebro läns beslut att stänga förlossningen på Karlskoga lasarett över sommaren till förvaltningsrätten. Eriksson menade att beslutet borde ha fattats av politikerna och inte av en tjänsteman och därför bröt mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten gick däremot på det som Region Örebro län framfört i saken, att samordning av verksamheter under sommarperioden är vanligt och att det var rätt att låta beslutet om sommarstängning fattats av en områdeschef med delegation från regionstyrelsen.

Eriksson överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Någon motivering har inte getts i beslutet. Det här beslutet kan i sin tur överklagas till högre instans men Ingvar Eriksson meddelar att han inte kommer att gå vidare juridiskt med den här frågan.