2016-09-27 16:00

2016-09-27 16:00

Språkdag för tredje året

SKOLA: Elever höll lektioner i tigrinja, dari, ryska, polska, bulgariska, arabiska och thailändska

Stora Valla-skolan har för tredje året genomfört en språkdag för att uppmärksamma den europeiska språkdagen. Det innebär bland annat att elever får lära ut vissa fraser på sitt hemspråk.

– Vi har elever som talar tigrinja, som talas i Eritrea, arabiska, thailändska, polska, ryska, bulgariska och dari, som talas i Afghanistan, säger Ida Roman som tillsammans med Karin Kuusela Sundqvist är ansvarig för språkdagen.

– Men vi har också lektioner i bosniska, finska och danska som lärare med dessa språk som modersmål håller i, tillägger hon.

Abeba Tenesgen från 9D är en av dem som hållit en lektion på tigrinja, Feven Asrat en annan.

– Det gick jättebra, säger Abeba Tenesgen och berättar att hon kom som treåring till Sverige och därför inte talar flytande tigrinja.

Talar svenska hemma

– Jag pratar mer svenska än tigrinja. Hemma talar jag svenska med mina syskon och blandar tigrinja och svenska när jag talar med mina föräldrar, konstaterar Abeba Tenesgen.

Nicole Bartkow, Suzanna Wojtowicz, Gabriella Wojtowicz och Magdalena Blom ledde tillsammans en lektion i polska. Alla har polska som modersmål men ingen av dem räknas som nyanländ påpekar Ida Roman.

– Jag tycker eleverna är tuffa som ställer upp eftersom de ska prata inför andra klasser än sina egna, säger Ida Roman. Hon möter Petya Petrova som har bulgariska som modersmål.

– Jag talar bulgariska hemma, säger Petya Petrova och berättar att hon varit i Sverige ett år.

– Vi har elever som talar tigrinja, som talas i Eritrea, arabiska, thailändska, polska, ryska, bulgariska och dari, som talas i Afghanistan, säger Ida Roman som tillsammans med Karin Kuusela Sundqvist är ansvarig för språkdagen.

– Men vi har också lektioner i bosniska, finska och danska som lärare med dessa språk som modersmål håller i, tillägger hon.

Abeba Tenesgen från 9D är en av dem som hållit en lektion på tigrinja, Feven Asrat en annan.

– Det gick jättebra, säger Abeba Tenesgen och berättar att hon kom som treåring till Sverige och därför inte talar flytande tigrinja.

Talar svenska hemma

– Jag pratar mer svenska än tigrinja. Hemma talar jag svenska med mina syskon och blandar tigrinja och svenska när jag talar med mina föräldrar, konstaterar Abeba Tenesgen.

Nicole Bartkow, Suzanna Wojtowicz, Gabriella Wojtowicz och Magdalena Blom ledde tillsammans en lektion i polska. Alla har polska som modersmål men ingen av dem räknas som nyanländ påpekar Ida Roman.

– Jag tycker eleverna är tuffa som ställer upp eftersom de ska prata inför andra klasser än sina egna, säger Ida Roman. Hon möter Petya Petrova som har bulgariska som modersmål.

– Jag talar bulgariska hemma, säger Petya Petrova och berättar att hon varit i Sverige ett år.