2016-09-27 16:23

2016-09-27 16:23

Massiv kritik mot KEX

Det finns andra uppfattningar än dem som redovisas i ovanstående artikel. Kritiken mot KEX slutbetänkande har varit osedvanligt hård och omfattande med bitska kommentarer från aktörer som Karlskoga kommun, Svea hovrätt och Inspektionen för strategiska produkter.

Det var i november i fjol som svaren i remissomgången droppade in. KEX eller Krigsmaterielexportöversynskommittén hade arbetat sedan 2012 och runt 100 företag, kommuner och myndigheter hade gett synpunkter på slutbetänkandet om skärpt kontroll av krigsmateriel.

Sven-Olov Axelsson, (S) kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, undrade inledningsvis varför man plötsligt använde ordet krigsmateriel efter att i flera decennier talat om försvarsmateriel. Karlskoga kommuns remissvar, undertecknat av Sven-Olov Axelsson och Tony Ring (M), sköt framför allt in sig på införandet av ett demokratibegrepp, ett förslag som skulle förödmjuka kunder och slå mot all svensk handel med utlandet. Tony Ring talade om Swedish free, det vill säga att företag som konkurrerar med svensk försvarsindustri redan då talade om produkter som är fria från svenska komponenter. Kommunen anser kort och gott att förslaget ska göras om helt.

Svea hovrätt ansåg att KEX-kommitténs förslag om kontroll av krigsmateriel och tekniskt bistånd inte är tillräckligt genomarbetat och övervägt för att kunna läggas till grund för lagstiftning och att en fortsatt beredning av förslaget därför är nödvändig. Regelrådet, ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, lämnade in ett fyrsidigt yttrande där en rad brister noterades och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tycker inte att betänkandet präglas av sådan objektivitet som normalt finns i en offentlig statlig utredning. ISP anser också att betänkandet i flera avseenden ”tyvärr inte präglas av sådan noggrannhet, klarhet och konsekvens som normalt finns i en statlig utredning”.

Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen tycker det är fel att införa regler som skiljer ut Sverige från EU:s och FN:s regelverk.

Det var i november i fjol som svaren i remissomgången droppade in. KEX eller Krigsmaterielexportöversynskommittén hade arbetat sedan 2012 och runt 100 företag, kommuner och myndigheter hade gett synpunkter på slutbetänkandet om skärpt kontroll av krigsmateriel.

Sven-Olov Axelsson, (S) kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, undrade inledningsvis varför man plötsligt använde ordet krigsmateriel efter att i flera decennier talat om försvarsmateriel. Karlskoga kommuns remissvar, undertecknat av Sven-Olov Axelsson och Tony Ring (M), sköt framför allt in sig på införandet av ett demokratibegrepp, ett förslag som skulle förödmjuka kunder och slå mot all svensk handel med utlandet. Tony Ring talade om Swedish free, det vill säga att företag som konkurrerar med svensk försvarsindustri redan då talade om produkter som är fria från svenska komponenter. Kommunen anser kort och gott att förslaget ska göras om helt.

Svea hovrätt ansåg att KEX-kommitténs förslag om kontroll av krigsmateriel och tekniskt bistånd inte är tillräckligt genomarbetat och övervägt för att kunna läggas till grund för lagstiftning och att en fortsatt beredning av förslaget därför är nödvändig. Regelrådet, ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, lämnade in ett fyrsidigt yttrande där en rad brister noterades och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tycker inte att betänkandet präglas av sådan objektivitet som normalt finns i en offentlig statlig utredning. ISP anser också att betänkandet i flera avseenden ”tyvärr inte präglas av sådan noggrannhet, klarhet och konsekvens som normalt finns i en statlig utredning”.

Branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen tycker det är fel att införa regler som skiljer ut Sverige från EU:s och FN:s regelverk.