2016-09-26 13:08

2016-09-26 13:08

Eklund går emot partilinjen

POLITIK: Kristdemokraterna i Karlskoga säger nej till förslaget om storregioner men partidistriktet säger ja

I Region Örebro län säger Kristdemokraterna ja till förslaget om ett Svealands län, även utan Värmland. Men partiets företrädare i Karlskoga, Bengt Eklund, väljer att säga nej.

Bengt Eklund (KD) berättar att när Kristdemokraterna i länet diskuterade förslaget om en Svealandsregion första gången för ett år sedan så tyckte han att det lät bra men nu har han ändrat ståndpunkt.

– Ju mer jag fått höra i den här frågan så har jag tänkt att nej, det här ställer jag mig inte bakom. Det blir alldeles för snabbt att köra i gång 2019 med så mycket frågetecken kvar, säger Eklund.

Frågetecknen är att inte Värmland är med, möjligheterna för en framtida Nobelbanan, ekonomin och inte minst vad som händer med Karlskoga lasarett i en storregion där Karlskoga ligger i ”ytterkanternas ytterkant”, som Eklund uttrycker det.

Eklund förtydligar att Kristdemokraterna i länet också vill att Värmland ska vara med i den föreslagna Svealandsregionen. Däremot säger partidistriktet ja till förslaget även om det inte blir så.

– Vi har haft en dialog och jag har inte känt någon partipiska, säger Eklund som har hela KD-styrelsen i Karlskoga bakom sig.

Under tisdagen debatteras storregioner både i kommunfullmäktige i Karlskoga och i regionfullmäktige i Örebro län. I båda församlingarna finns en majoritet för svar till regeringen som innehåller kritik mot att Värmland inte är med men ändå ett ja till att bilda en Svealandsregion 2019.

– Jag kan inte säga att det är fel med storregioner, men skjut upp det och fortsätt utreda så kanske vi kommer till skott 2023 i stället, säger Eklund.

Bengt Eklund (KD) berättar att när Kristdemokraterna i länet diskuterade förslaget om en Svealandsregion första gången för ett år sedan så tyckte han att det lät bra men nu har han ändrat ståndpunkt.

– Ju mer jag fått höra i den här frågan så har jag tänkt att nej, det här ställer jag mig inte bakom. Det blir alldeles för snabbt att köra i gång 2019 med så mycket frågetecken kvar, säger Eklund.

Frågetecknen är att inte Värmland är med, möjligheterna för en framtida Nobelbanan, ekonomin och inte minst vad som händer med Karlskoga lasarett i en storregion där Karlskoga ligger i ”ytterkanternas ytterkant”, som Eklund uttrycker det.

Eklund förtydligar att Kristdemokraterna i länet också vill att Värmland ska vara med i den föreslagna Svealandsregionen. Däremot säger partidistriktet ja till förslaget även om det inte blir så.

– Vi har haft en dialog och jag har inte känt någon partipiska, säger Eklund som har hela KD-styrelsen i Karlskoga bakom sig.

Under tisdagen debatteras storregioner både i kommunfullmäktige i Karlskoga och i regionfullmäktige i Örebro län. I båda församlingarna finns en majoritet för svar till regeringen som innehåller kritik mot att Värmland inte är med men ändå ett ja till att bilda en Svealandsregion 2019.

– Jag kan inte säga att det är fel med storregioner, men skjut upp det och fortsätt utreda så kanske vi kommer till skott 2023 i stället, säger Eklund.