2016-09-25 13:18

2016-09-25 13:18

Ny hastighet på Parkgatan

DEGERFORS

Från och med 1 oktober ska en ny trafikföreskrift gälla på Parkgatan, enligt ett förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Idag råder 30 km/h som maxhastighet på del av nämnda gata, men nu föreslås att hastighetsbegränsningen ska gälla hela gatan.

Idag råder 30 km/h som maxhastighet på del av nämnda gata, men nu föreslås att hastighetsbegränsningen ska gälla hela gatan.