2016-09-24 06:00

2016-09-24 06:00

Ska utveckla handeln

DEGERFORS: Ny detaljplan vid torget

Ett steg närmare en galleria och en ny infart till den och Coop, från torget har tagits.

Vi har tidigare berättat om samarbetet mellan Degerfors kommun, Konsum Värmland och fastighetsägaren till Coophuset för att skapa bättre förutsättningar för handel vid torget.

Det man bland annat kommit fram till är att ta tillbaka den infartsväg som tidigare fanns mellan torget och Coophuset och att lägga entrén till butikerna från torgsidan, vilket skapar mer möjligheter för en galleria.

Utredningar har genomförts om utveckling av affärslivet och om nämnda infart. Ärendet har diskuterats med Trafikverket, som vill att ny detaljplan görs för att de ska kunna yttra sig.

Men då miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen inte har tid för det föreslås att en extern konsult tas in för uppdraget.

Vi har tidigare berättat om samarbetet mellan Degerfors kommun, Konsum Värmland och fastighetsägaren till Coophuset för att skapa bättre förutsättningar för handel vid torget.

Det man bland annat kommit fram till är att ta tillbaka den infartsväg som tidigare fanns mellan torget och Coophuset och att lägga entrén till butikerna från torgsidan, vilket skapar mer möjligheter för en galleria.

Utredningar har genomförts om utveckling av affärslivet och om nämnda infart. Ärendet har diskuterats med Trafikverket, som vill att ny detaljplan görs för att de ska kunna yttra sig.

Men då miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen inte har tid för det föreslås att en extern konsult tas in för uppdraget.