2016-09-24 06:00

2016-09-24 06:00

Lever upp av finsk kultur

DEGERFORS: Finskt förvaltningsområde och ideella krafter i samverkan

Deltagarna blir upplyfta och pigga för lång tid framöver, det är en samvaro som ger energi. Det handlar om kultur på modersmål, som en gång i månaden erbjuds finsktalande som bor på Letälvsgården.

Det är genom finskt förvaltningsområde som kulturprogrammen genomförs och samordnare Aulis Syväjärvi berättar:

– Jag hade en sammankomst med finska föreningen och därifrån uppkom idén om kulturprogram. Några gick igång på idén och tyckte vi skulle gå vidare med det.

De ideella finska krafter som tog tag i idén och som genomför den varje månad är Arja Huhtinen, Jorma Ollila, Aulikki Tryggvesson och Tuula Bäckman.

– Vi friskar upp minnet på deltagarna genom att prata om alldagliga saker, om minnen och händelser. Det blir som att fika hos en granne, berättar Arja Huhtinen.

– Vi läser även dikter och sjunger sånger, det behöver inte vara finskt ursprung på sångerna, mer viktigt är att det är sånger som de känner igen, säger Aulikki Tryggvesson.

– Vi få låna lokalen gratis av kommunen, så köper vi lite fika och träffas, säger Tuula Bäckman.

Ett tämligen enkelt koncept, konstaterar Arja Huhtinen, men det ger mycket.

– Från kommunens sida tycker vi det är en fin insats de gör. Det är ju vedertaget att man tappar sitt andra språk och faller tillbaka till sitt modersmål om man kommit vid senare tillfälle till det andra landet. Genom de här träffarna lever deltagarna upp, säger Aulis Suväjärvi och nämner även arbetet med vårdfinska, som vi berättat om förut, och som också är ett led i att möte efterfrågan som kommer längre fram från finsktalande.

– Kommunen har också en enkät ute med förfrågan om intresset för finsk äldrevård och vi har fått jättemycket svar. I och med att Degerfors är finskt förvaltningsområde är vi skyldiga enligt minoritetslagen att erbjuda finsk äldreomsorg om behovet finns, berättar han.

Med mollstämda toner sjungs sånger som Isoisan Olkihattu, Pohjolan Yössä, Metsäkukkia och många fler.

– I Sverige säger ni att musik ska byggas av glädje, vi har andra värderingar, vi bygger den ur vemodet, säger Arja Huhtinen.

Det är genom finskt förvaltningsområde som kulturprogrammen genomförs och samordnare Aulis Syväjärvi berättar:

– Jag hade en sammankomst med finska föreningen och därifrån uppkom idén om kulturprogram. Några gick igång på idén och tyckte vi skulle gå vidare med det.

De ideella finska krafter som tog tag i idén och som genomför den varje månad är Arja Huhtinen, Jorma Ollila, Aulikki Tryggvesson och Tuula Bäckman.

– Vi friskar upp minnet på deltagarna genom att prata om alldagliga saker, om minnen och händelser. Det blir som att fika hos en granne, berättar Arja Huhtinen.

– Vi läser även dikter och sjunger sånger, det behöver inte vara finskt ursprung på sångerna, mer viktigt är att det är sånger som de känner igen, säger Aulikki Tryggvesson.

– Vi få låna lokalen gratis av kommunen, så köper vi lite fika och träffas, säger Tuula Bäckman.

Ett tämligen enkelt koncept, konstaterar Arja Huhtinen, men det ger mycket.

– Från kommunens sida tycker vi det är en fin insats de gör. Det är ju vedertaget att man tappar sitt andra språk och faller tillbaka till sitt modersmål om man kommit vid senare tillfälle till det andra landet. Genom de här träffarna lever deltagarna upp, säger Aulis Suväjärvi och nämner även arbetet med vårdfinska, som vi berättat om förut, och som också är ett led i att möte efterfrågan som kommer längre fram från finsktalande.

– Kommunen har också en enkät ute med förfrågan om intresset för finsk äldrevård och vi har fått jättemycket svar. I och med att Degerfors är finskt förvaltningsområde är vi skyldiga enligt minoritetslagen att erbjuda finsk äldreomsorg om behovet finns, berättar han.

Med mollstämda toner sjungs sånger som Isoisan Olkihattu, Pohjolan Yössä, Metsäkukkia och många fler.

– I Sverige säger ni att musik ska byggas av glädje, vi har andra värderingar, vi bygger den ur vemodet, säger Arja Huhtinen.