2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Tydligare målbild för kultur och förening

KULTUR: "Kulturvisionen har vi alltid med oss"

Organisationen var spretig med många mål som skulle uppnås. Nu har kultur- och föreningsnämnden antagit en tydligare målbild för sitt arbete och sitt bidrag till Karlskoga kommuns vision.

Efter de många turerna kring kultur- och föreningsnämndens Kulturvision, som inte fick heta det, har nu nämnden tagit nya tag. I samband med att kultur- och föreningsförvaltningens nya chef Anna Nordlund tillträdde sattes arbetet i gång med att tydliggöra verksamhetens mål.

– Hon tyckte att vi hade alldeles för många mål som alla skulle uppnås. De behövde utkristalliseras för att se vilka som var viktigast, säger nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

I början av september satte både politiker och tjänstemän i gång med arbetet och i onsdags kunde en ny målbild antas. I grunden ligger bland annat Karlskoga kommuns vision, omvärldsbevakning och den tidigare Kulturvisionen.

– Det här är mer konkret men ja, lite i stället för Kulturvisionen. Men den har vi ändå alltid med oss.

Syftet med den nya målbilden är att skapa bättre förutsättningar för nämnden och förvaltningen att arbeta på ett tydligt och sammanhållet sätt. Ledorden för arbetet är hållbarhet, inkludering, service och samverkan - HISS.

– HISS blir symbolen för våra strategier. Den går uppåt och neråt och ska genomsyra hela organisationen.

Vidare har ett antal framgångsfaktorer tagits fram utifrån kommunens prioriterade perspektiv: medborgare, medarbetare och utveckling. Bland annat handlar det om att främja förtroendet för verksamheten, gott bemötande, nåbarhet, god arbetsmiljö samt kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsspaning.

Efter de många turerna kring kultur- och föreningsnämndens Kulturvision, som inte fick heta det, har nu nämnden tagit nya tag. I samband med att kultur- och föreningsförvaltningens nya chef Anna Nordlund tillträdde sattes arbetet i gång med att tydliggöra verksamhetens mål.

– Hon tyckte att vi hade alldeles för många mål som alla skulle uppnås. De behövde utkristalliseras för att se vilka som var viktigast, säger nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren (S).

I början av september satte både politiker och tjänstemän i gång med arbetet och i onsdags kunde en ny målbild antas. I grunden ligger bland annat Karlskoga kommuns vision, omvärldsbevakning och den tidigare Kulturvisionen.

– Det här är mer konkret men ja, lite i stället för Kulturvisionen. Men den har vi ändå alltid med oss.

Syftet med den nya målbilden är att skapa bättre förutsättningar för nämnden och förvaltningen att arbeta på ett tydligt och sammanhållet sätt. Ledorden för arbetet är hållbarhet, inkludering, service och samverkan - HISS.

– HISS blir symbolen för våra strategier. Den går uppåt och neråt och ska genomsyra hela organisationen.

Vidare har ett antal framgångsfaktorer tagits fram utifrån kommunens prioriterade perspektiv: medborgare, medarbetare och utveckling. Bland annat handlar det om att främja förtroendet för verksamheten, gott bemötande, nåbarhet, god arbetsmiljö samt kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsspaning.