2016-09-23 06:00

2016-09-23 06:00

Klarade trycket

SAMHÄLLE: Socialsekreterarnas arbetssituation förbättras

Trots fjolårets höga belastning på socialsekreterarna har de klarat sig utan större sjukskrivningar. Verksamheten har förstärkts och ytterligare åtgärder planeras för att se till att trenden håller i sig.

Under förra året gjordes en revisionsgranskning av arbetssituationen för socialsekreterarna inom Karlskoga kommun. Det konstaterades att ärendebelastningen varit mycket hög men att socialnämnden är medveten om det och arbetar för att nå mer hanterbara nivåer. Under året var det bland annat en stor ökning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn och ekonomiskt bistånd.

Trots den höga arbetsbelastningen är emellertid sjukfrånvaron inom socialsekreterargruppen mycket låg.

– Det har varit väldigt pressat under den här extrema perioden och de har verkligen ställt upp för varandra, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Flera förbättringsområden lyftes fram, så som säkring av kompetens, uppföljning av åtgärder samt mätning av arbetsbelastning och personalomsättning.

Vidtog åtgärder

För att stärka verksamheten har det bland annat införts ett introduktionsprogram för socialsekreterare. Personalstyrkan har förstärkts och en särskild arbetsgrupp har tillsats för handläggning av ensamkommande flyktingbarn.

En 1:e socialsekreterare har anställts för att stödja gruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd och själva gruppen ska förstärkas med ytterligare personal. Dessutom har socialens lokaler totalrenoverats.

– Vi har också gjort en lönesatsning, som också är ett steg i att bli en mer attraktiv arbetsgivare och framför allt behålla den personal vi har. Vi är inte i ett så kritiskt läge nu som vi var förra året men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Under förra året gjordes en revisionsgranskning av arbetssituationen för socialsekreterarna inom Karlskoga kommun. Det konstaterades att ärendebelastningen varit mycket hög men att socialnämnden är medveten om det och arbetar för att nå mer hanterbara nivåer. Under året var det bland annat en stor ökning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn och ekonomiskt bistånd.

Trots den höga arbetsbelastningen är emellertid sjukfrånvaron inom socialsekreterargruppen mycket låg.

– Det har varit väldigt pressat under den här extrema perioden och de har verkligen ställt upp för varandra, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Flera förbättringsområden lyftes fram, så som säkring av kompetens, uppföljning av åtgärder samt mätning av arbetsbelastning och personalomsättning.

Vidtog åtgärder

För att stärka verksamheten har det bland annat införts ett introduktionsprogram för socialsekreterare. Personalstyrkan har förstärkts och en särskild arbetsgrupp har tillsats för handläggning av ensamkommande flyktingbarn.

En 1:e socialsekreterare har anställts för att stödja gruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd och själva gruppen ska förstärkas med ytterligare personal. Dessutom har socialens lokaler totalrenoverats.

– Vi har också gjort en lönesatsning, som också är ett steg i att bli en mer attraktiv arbetsgivare och framför allt behålla den personal vi har. Vi är inte i ett så kritiskt läge nu som vi var förra året men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden, säger socialchefen Patrik Jonsson.