2016-09-22 14:34

2016-09-22 14:34

Gott betyg till vården i länet

VÅRDEN: Sjukvården i länet ligger över riksgenomsnittet i patientundersökning

Helhetsintrycket är bra, men patienterna vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. 8 600 länsbor som har besökt öppenvård på sjukhus eller varit inlagda på sjukhus har besvarat enkäten och den visar att invånarna är nöjda med vården.

Resultatet för Region Örebro län ligger sammantaget på rikets genomsnitt eller något bättre än landet i övrigt. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.

Ungefär 90 procent av de tillfrågade hade ett positivt helhetsintryck av vården. Här har patienterna fått bedöma bland annat upplevd effektivitet och upplevt utfall av besöket samt omhändertagande och trygghet.

Mellan 74 och 82 procent av patienterna är nöjda med delaktighet och involvering i vården. Det är det område i patientenkäten där det finns störst utrymme för förbättringar.

Nio av tio patienter är också nöjda med tillgängligheten, att man fick besöka mottagningen/enheten inom rimlig tid, och om anhöriga hade möjlighet att prata med någon i personalen.

Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör säger i ett pressmeddelande att de fått ett omfattande och värdefullt material att arbeta med.

”De allra flesta patienterna är nöjda med tillgänglighet och har också fått ett gott helhetsintryck av vården. Det visar oss att vi har en god vård och det resultatet ska chefer och medarbetare ta till sig. Enkäten pekar också ut några utvecklingsområden som vi måste bli bättre på och det gäller till exempel att på ett bättre sätt involvera patienterna i vården”.

Resultatet för Region Örebro län ligger sammantaget på rikets genomsnitt eller något bättre än landet i övrigt. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.

Ungefär 90 procent av de tillfrågade hade ett positivt helhetsintryck av vården. Här har patienterna fått bedöma bland annat upplevd effektivitet och upplevt utfall av besöket samt omhändertagande och trygghet.

Mellan 74 och 82 procent av patienterna är nöjda med delaktighet och involvering i vården. Det är det område i patientenkäten där det finns störst utrymme för förbättringar.

Nio av tio patienter är också nöjda med tillgängligheten, att man fick besöka mottagningen/enheten inom rimlig tid, och om anhöriga hade möjlighet att prata med någon i personalen.

Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör säger i ett pressmeddelande att de fått ett omfattande och värdefullt material att arbeta med.

”De allra flesta patienterna är nöjda med tillgänglighet och har också fått ett gott helhetsintryck av vården. Det visar oss att vi har en god vård och det resultatet ska chefer och medarbetare ta till sig. Enkäten pekar också ut några utvecklingsområden som vi måste bli bättre på och det gäller till exempel att på ett bättre sätt involvera patienterna i vården”.

  • Anders Persson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.