2016-09-21 06:00

2016-09-21 06:00

Höjer maxtaxan i januari

VÅRD OCH OMSORG: Avgiften ändras den 1 januari 2017

Kommunen höjer maxtaxan inom äldreomsorgen med nära 200 kronor vid årsskiftet, en höjning som påverkar nära 400 äldre.

Riksdagen har beslutat att de kommuner som vill kan höja maxtaxan inom äldreomsorgen, från 48 procent av basbeloppet till 53,92 procent, samtidigt som statsbidraget minskar.

Höjningen kunde göras från och med 1 juli i år.

Med nuvarande basbelopp på 44 300 kronor betyder det att maxtaxan höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor per månad. I Karlskoga påverkar höjningen cirka 370 personer.

– Eftersom vi får mindre statsbidrag så höjer vi maxtaxan vid årsskiftet för att jämna ut. Men det är inte alla som drabbas, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Alliansen emot

Beslutet klubbades igenom under måndagens nämndsammanträde, mot alliansens protester. De framhöll att höjningen är valfri och att den i praktiken innebär en skattehöjning för den berörda pensionärsgruppen.

Därför ville de att maxtaxan skulle ligga kvar på nuvarande nivå.

– Det känns lite populistiskt att de inte vill att avgiften höjs, säger Bennysson och påpekar att flera kommuner i länet redan har höjt maxtaxan.

Hjälp och larm

De avgifter som ingår i maxtaxan är hjälpinsatser i hemmet eller i särskilt boende, korttidsplats samt avgift för trygghetslarm och hemsjukvård.

I tjänsteskrivelsen anförs att äldre med låga inkomster inte berörs av höjningen och att alla är garanterade en minsta disponibel inkomst efter att hyran och omvårdnadsavgiften är betald.

Riksdagen har beslutat att de kommuner som vill kan höja maxtaxan inom äldreomsorgen, från 48 procent av basbeloppet till 53,92 procent, samtidigt som statsbidraget minskar.

Höjningen kunde göras från och med 1 juli i år.

Med nuvarande basbelopp på 44 300 kronor betyder det att maxtaxan höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor per månad. I Karlskoga påverkar höjningen cirka 370 personer.

– Eftersom vi får mindre statsbidrag så höjer vi maxtaxan vid årsskiftet för att jämna ut. Men det är inte alla som drabbas, säger socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

Alliansen emot

Beslutet klubbades igenom under måndagens nämndsammanträde, mot alliansens protester. De framhöll att höjningen är valfri och att den i praktiken innebär en skattehöjning för den berörda pensionärsgruppen.

Därför ville de att maxtaxan skulle ligga kvar på nuvarande nivå.

– Det känns lite populistiskt att de inte vill att avgiften höjs, säger Bennysson och påpekar att flera kommuner i länet redan har höjt maxtaxan.

Hjälp och larm

De avgifter som ingår i maxtaxan är hjälpinsatser i hemmet eller i särskilt boende, korttidsplats samt avgift för trygghetslarm och hemsjukvård.

I tjänsteskrivelsen anförs att äldre med låga inkomster inte berörs av höjningen och att alla är garanterade en minsta disponibel inkomst efter att hyran och omvårdnadsavgiften är betald.