2016-09-20 14:55

2016-09-20 14:55

Positiva besked för Karlskoga kommun

KARLSKOGA: Försvarsministern presenterade regeringens budget i Karlskoga

På tisdagen var försvarsminister Peter Hultqvist i Karlskoga för att presentera regeringens budget. Han hade åtminstone två glädjande besked för Karlskoga.

Försvarsministern inledde med att berätta att regeringen i sin höständringsbudget beslutat att satsa 450 miljoner extra på tolv artillerijäser som tillverkas av BAE Systems i Karlskoga.

Bakgrunden är att norska och svenska försvaren gemensamt beställde totalt 48 Archerpjäser, 24 till varje land. Norrmännen valde dock att dra sig ur affären och sedan dess har deras 24 pjäser saknat köpare. Tills nu, alltså. De tolv pjäser som ska köpas in till försvaret i år ska kompletteras med de resterande tolv åren 2018-2020. Totalt kommer det att kosta 900 miljoner.

1,1 miljarder

– De pengarna ligger utanför försvarsöverenskommelsen om hur vi ska förbättra försvaret genom att tillföra nya resurser, säger Peter Hultqvist.

De 900 extra miljonerna innebär att regeringen satsar totalt 11,1 miljarder kronor på försvaret fram till 2020.

De tolv pjäser som köps in i år ska gå till försvarets förbandsreserv, så att de kan förstärka försvaret där man tycker att det behövs.

– Det ger möjlighet att stärka artilleriet i det svenska försvaret, säger Peter Hultqvist.

De sista tolv pjäserna som ska köpas in fram till 2020 ska man däremot försöka sälja.

BAE Systems vd Lena Gillström var nöjd efter att ha fått beskedet.

Finns i delar

– Det här är något som vi har väntat länge på.

De 24 pjäser som Sverige tidigare beställt är snart färdiglevererade.

– Resterande finns i delar och ska byggas nu efter det här beslutet, säger Lena Gillström.

För BAE:s del innebär beskedet att man kan komma att behöva göra vissa förstärkningar på personalsidan.

– Det här är väldigt bra för Karlskoga, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Sven-Olof Axelsson.

En annan sak som Peter Hultqvist tog upp när det gäller regeringens budget är de tio miljarder som man avsatt till kommunerna. För Karlskogas del innebär det att man får 35,8 miljoner kronor. Degerfors får 9,5 miljoner.

Något som gör att den satsningen annorlunda jämfört med tidigare satsningar är att pengarna inte är öronmärkta till något speciellt. Kommunerna har fria händer att använda dem som man vill.

Fler förskolor

– Det har väldigt stor betydelse, säger Sven-Olof Axelsson och påpekar att pengarna främst ska gå till vård, skola och omsorg.

– Vi ska satsa på barnen. Genom att ge dem bra meritvärden ökar vi deras chanser att få jobb i framtiden.

En del av pengarna ska gå till en satsning på fler förskolor och mer förskolepersonal, avslöjar Axelsson.

Försvarsministern inledde med att berätta att regeringen i sin höständringsbudget beslutat att satsa 450 miljoner extra på tolv artillerijäser som tillverkas av BAE Systems i Karlskoga.

Bakgrunden är att norska och svenska försvaren gemensamt beställde totalt 48 Archerpjäser, 24 till varje land. Norrmännen valde dock att dra sig ur affären och sedan dess har deras 24 pjäser saknat köpare. Tills nu, alltså. De tolv pjäser som ska köpas in till försvaret i år ska kompletteras med de resterande tolv åren 2018-2020. Totalt kommer det att kosta 900 miljoner.

1,1 miljarder

– De pengarna ligger utanför försvarsöverenskommelsen om hur vi ska förbättra försvaret genom att tillföra nya resurser, säger Peter Hultqvist.

De 900 extra miljonerna innebär att regeringen satsar totalt 11,1 miljarder kronor på försvaret fram till 2020.

De tolv pjäser som köps in i år ska gå till försvarets förbandsreserv, så att de kan förstärka försvaret där man tycker att det behövs.

– Det ger möjlighet att stärka artilleriet i det svenska försvaret, säger Peter Hultqvist.

De sista tolv pjäserna som ska köpas in fram till 2020 ska man däremot försöka sälja.

BAE Systems vd Lena Gillström var nöjd efter att ha fått beskedet.

Finns i delar

– Det här är något som vi har väntat länge på.

De 24 pjäser som Sverige tidigare beställt är snart färdiglevererade.

– Resterande finns i delar och ska byggas nu efter det här beslutet, säger Lena Gillström.

För BAE:s del innebär beskedet att man kan komma att behöva göra vissa förstärkningar på personalsidan.

– Det här är väldigt bra för Karlskoga, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Sven-Olof Axelsson.

En annan sak som Peter Hultqvist tog upp när det gäller regeringens budget är de tio miljarder som man avsatt till kommunerna. För Karlskogas del innebär det att man får 35,8 miljoner kronor. Degerfors får 9,5 miljoner.

Något som gör att den satsningen annorlunda jämfört med tidigare satsningar är att pengarna inte är öronmärkta till något speciellt. Kommunerna har fria händer att använda dem som man vill.

Fler förskolor

– Det har väldigt stor betydelse, säger Sven-Olof Axelsson och påpekar att pengarna främst ska gå till vård, skola och omsorg.

– Vi ska satsa på barnen. Genom att ge dem bra meritvärden ökar vi deras chanser att få jobb i framtiden.

En del av pengarna ska gå till en satsning på fler förskolor och mer förskolepersonal, avslöjar Axelsson.