2016-09-20 14:36

2016-09-20 14:36

Peab och kommunen till rätten

KARLSKOGA NOTERAT

Efter att Möckelngymnasiet stod klart var notan nära 30 miljoner dyrare än beräknat. Karlskoga kommun och Peab är inte överrens om vem som ska betala och möts i rätten till våren.

Byggtvisten mellan Karlskoga kommun och Peab är på väg upp i rätten. Under förra veckan hölls muntliga förberedelser och till våren kan ärendet tas upp för huvudförhandling.

Tvisten handlar om den andra etappen av byggnationen av Möckelngymnasiet som enligt upphandlingen skulle kosta cirka 140 miljoner kronor. Under arbetets gång ändrades ritningar och arbetsbeskrivningar som medförde utökade kostnader på nära 29 miljoner kronor som byggföretaget vill ha betalt för.

Om tingsrätten går på företagets linje får kommunen också betala ränta på obetalda fakturor och rättegångskostnader.

Byggtvisten mellan Karlskoga kommun och Peab är på väg upp i rätten. Under förra veckan hölls muntliga förberedelser och till våren kan ärendet tas upp för huvudförhandling.

Tvisten handlar om den andra etappen av byggnationen av Möckelngymnasiet som enligt upphandlingen skulle kosta cirka 140 miljoner kronor. Under arbetets gång ändrades ritningar och arbetsbeskrivningar som medförde utökade kostnader på nära 29 miljoner kronor som byggföretaget vill ha betalt för.

Om tingsrätten går på företagets linje får kommunen också betala ränta på obetalda fakturor och rättegångskostnader.