2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Nytt parti tar sikte på riksdagen

POLITIK: Miljödemokraterna presenterar sitt partiprogram

Skattereform, omställning av jord- och skogsbruket samt mer bestämmanderätt åt folket. Det är några av punkterna i Miljödemokraternas partiprogram.

Miljödemokraterna bildades i våras av bland andra Mikael Hedström och Stefan Herlitz, som tidigare var med i Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna.

Deras nya parti beskrivs som nationalistiskt ”i dess positiva betydelse”, där kärnan bygger på en kristen västerländsk grund. I nuläget har partiet ett tiotal medlemmar. Några av de personer som lämnade Sverigedemokraterna med Mikael Hedström har följt med, andra är nya anhängare.

– Fokus är miljö och demokrati, så som namnet säger. Det finns inget annat parti som tar de frågorna på allvar, säger Herlitz.

De anser att folket ska ha mer makt och att politiken ska ägna sig åt de med generella och övergripande frågorna.

– Vi vill att folket ska vara med och bestämma mer själva, säger Herlitz.

Partiet motsätter sig kvotering och anser att det är familjen, och inte staten, som ska bestämma över föräldraledigheten.

För kärnkraft

Vidare är partiet för kärnkraft. Nya kärnkraftverk som kan använda den gamla kärnkraftens avfall som bränsle ska skona miljön och förkorta förvaringstiden för det radioaktiva avfallet. De ser inte heller dagens trädavverkning med kalhyggen som miljövänlig och vill helt ställa om både skogs- och jordbruket.

– Vi vill ha ett samhälle som är hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Med mer lokal produktion skapas arbetstillfällen och miljön gynnas.

Partiet vill också genomföra en skattereform där alla inkomster, från både arbete och kapital, beskattas lika. Skattereformen är nyckeln till omställningen av samhället.

– Vi behöver mer människor i arbete och det har vi inte råd med i dag. I stället satsas det på stora maskiner och färre anställda och maskinerna skadar både skog och mark, säger Herlitz.

Kvar i EU

I skolorna ska det råda ordning och disciplin, med nolltolerans för kränkningar och mobbning, all hemspråksundervisning ska tas bort. Partiet vill också se en mer individanpassad äldreomsorg, sjukvårdsavgifter ska vara enhetliga i hela landet, bidrag ska kräva en motprestation och arbetskraftsinvandring ska upphöra vid arbetslöshet i Sverige.

När det gäller flyktingpolitik förespråkar partiet hjälp i närområdet. De människor som behöver ska kunna få skydd i Sverige men med fokus på återvändning. Svenskundervisning för invandrare ska ersättas med utbildning i hur de kan återvända och bygga upp sina hemländer. Sverige ska vara kvar i EU men där fokus ligger på samarbete mellan självständiga stater och inte den enligt partiet rådande centralstyrningen.

– Det ligger mycket jobb bakom programmet. Vi har inte bara tänkt lokalt utan siktar in oss på riksdagen, säger Mikael Hedström.

En punkt i programmet rör kyrkopolitiken. Där vill partiet särskilja politiken från kyrkan, där den senare ska ägna sig åt predikan och inte åt att vara språngbräda åt politiska partier.

Det är dock just kyrkovalet som Miljödemokraterna ser som sitt första steg mot makten. Nästa höst är det dags för kyrkoval och då tänker partiet ställa upp.

– Det är ett steg på vägen mot riksdagen. Vi vill befria kyrkan från politiken. Kyrkan är inte en plattform för partiprogram utan för evangelium, säger Herlitz.

Miljödemokraterna bildades i våras av bland andra Mikael Hedström och Stefan Herlitz, som tidigare var med i Sverigedemokraterna respektive Kristdemokraterna.

Deras nya parti beskrivs som nationalistiskt ”i dess positiva betydelse”, där kärnan bygger på en kristen västerländsk grund. I nuläget har partiet ett tiotal medlemmar. Några av de personer som lämnade Sverigedemokraterna med Mikael Hedström har följt med, andra är nya anhängare.

– Fokus är miljö och demokrati, så som namnet säger. Det finns inget annat parti som tar de frågorna på allvar, säger Herlitz.

De anser att folket ska ha mer makt och att politiken ska ägna sig åt de med generella och övergripande frågorna.

– Vi vill att folket ska vara med och bestämma mer själva, säger Herlitz.

Partiet motsätter sig kvotering och anser att det är familjen, och inte staten, som ska bestämma över föräldraledigheten.

För kärnkraft

Vidare är partiet för kärnkraft. Nya kärnkraftverk som kan använda den gamla kärnkraftens avfall som bränsle ska skona miljön och förkorta förvaringstiden för det radioaktiva avfallet. De ser inte heller dagens trädavverkning med kalhyggen som miljövänlig och vill helt ställa om både skogs- och jordbruket.

– Vi vill ha ett samhälle som är hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Med mer lokal produktion skapas arbetstillfällen och miljön gynnas.

Partiet vill också genomföra en skattereform där alla inkomster, från både arbete och kapital, beskattas lika. Skattereformen är nyckeln till omställningen av samhället.

– Vi behöver mer människor i arbete och det har vi inte råd med i dag. I stället satsas det på stora maskiner och färre anställda och maskinerna skadar både skog och mark, säger Herlitz.

Kvar i EU

I skolorna ska det råda ordning och disciplin, med nolltolerans för kränkningar och mobbning, all hemspråksundervisning ska tas bort. Partiet vill också se en mer individanpassad äldreomsorg, sjukvårdsavgifter ska vara enhetliga i hela landet, bidrag ska kräva en motprestation och arbetskraftsinvandring ska upphöra vid arbetslöshet i Sverige.

När det gäller flyktingpolitik förespråkar partiet hjälp i närområdet. De människor som behöver ska kunna få skydd i Sverige men med fokus på återvändning. Svenskundervisning för invandrare ska ersättas med utbildning i hur de kan återvända och bygga upp sina hemländer. Sverige ska vara kvar i EU men där fokus ligger på samarbete mellan självständiga stater och inte den enligt partiet rådande centralstyrningen.

– Det ligger mycket jobb bakom programmet. Vi har inte bara tänkt lokalt utan siktar in oss på riksdagen, säger Mikael Hedström.

En punkt i programmet rör kyrkopolitiken. Där vill partiet särskilja politiken från kyrkan, där den senare ska ägna sig åt predikan och inte åt att vara språngbräda åt politiska partier.

Det är dock just kyrkovalet som Miljödemokraterna ser som sitt första steg mot makten. Nästa höst är det dags för kyrkoval och då tänker partiet ställa upp.

– Det är ett steg på vägen mot riksdagen. Vi vill befria kyrkan från politiken. Kyrkan är inte en plattform för partiprogram utan för evangelium, säger Herlitz.