2016-09-20 06:00

2016-09-20 06:00

Kritiskt behov av förstärkning

SAMHÄLLE: Hårt tryck på kommunens GIS-verksamhet

Användandet av kommunens geografiska informationssystem har ökat, så pass att läget beskrivs som kritiskt. Samhällsbyggnadsnämnden vill se över och förstärka verksamheten.

Belastningen på kommunens geografiska informationssystem (GIS) har blivit mycket hög. Samhällsbyggnadsnämnden äskar därför 600 000 kronor från kommunstyrelsen för att projektanställa en GIS-ingenjör under ett år för att lätta på trycket.

Samtidigt ska hela GIS-verksamheten utredas. En policy ska tas fram som ska definiera vilka förväntningar som finns på verksamheten samt vilken tjänstekapacitet den ska ha.

– Det är ett viktigt arbetsverktyg för hela kommunen som används mer och mer, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Beroende på vad utredningen visar ska nämnden ta med en eventuell ramutökning i den ordinarie mål- och budgetprocessen.

GIS används för att ta fram underlag om sådant som befolkning, trafikflöde, förväntat elevantal och buller. I Karlskoga har till exempel kultur- och föreningsförvaltningen sina spår och leder i kartan och barn- och utbildningsförvaltningen använder den för skolområdesindelning. I tjänstemannaskrivelsen framhålls att samhällsbyggnadsförvaltningen ”passerat den gräns där vi kan möta efterfrågan” och att GIS-verksamhetens budget varit den samma sedan 2007 trots den ökade användningen.

– Vi behöver den här förstärkningen. Man kan jämföra med Kristinehamn som är en mindre kommun men som har tre GIS-samordnare. Vi har en, säger Eriksson.

Belastningen på kommunens geografiska informationssystem (GIS) har blivit mycket hög. Samhällsbyggnadsnämnden äskar därför 600 000 kronor från kommunstyrelsen för att projektanställa en GIS-ingenjör under ett år för att lätta på trycket.

Samtidigt ska hela GIS-verksamheten utredas. En policy ska tas fram som ska definiera vilka förväntningar som finns på verksamheten samt vilken tjänstekapacitet den ska ha.

– Det är ett viktigt arbetsverktyg för hela kommunen som används mer och mer, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Beroende på vad utredningen visar ska nämnden ta med en eventuell ramutökning i den ordinarie mål- och budgetprocessen.

GIS används för att ta fram underlag om sådant som befolkning, trafikflöde, förväntat elevantal och buller. I Karlskoga har till exempel kultur- och föreningsförvaltningen sina spår och leder i kartan och barn- och utbildningsförvaltningen använder den för skolområdesindelning. I tjänstemannaskrivelsen framhålls att samhällsbyggnadsförvaltningen ”passerat den gräns där vi kan möta efterfrågan” och att GIS-verksamhetens budget varit den samma sedan 2007 trots den ökade användningen.

– Vi behöver den här förstärkningen. Man kan jämföra med Kristinehamn som är en mindre kommun men som har tre GIS-samordnare. Vi har en, säger Eriksson.