2016-09-20 14:56

2016-09-20 14:56

"Ett viktigt signalvärde"

NÄRINGSLIV: Degerfors är årets bästa klättrare i Örebroregionen

Svenskt Näringsliv presenterade på tisdagen sin senaste ranking av företagsklimatet i landet. Den visar att Degerfors är årets klättrare i Örebroregionen medan Karlskoga tappat tre placeringar och därmed återfinns på plats 221 av landets 290 kommuner.

Degerfors klättrar 72 placeringar och går från plats 224 till 152 och kommunen blir inte bara bästa klättraren i Örebroregionen utan nionde bästa i hela landet.

– Fantastiskt! utbrister Suzanne Hällström, tillförordnad näringslivschef i Degerfors kommun.

– Jag hade faktiskt inte den uppgiften utan har sökt efter de parametrar som gjort att vi lyft oss, tillägger hon.

Svenskt Näringslivs ranking bygger på en enkät med 25 frågor. En av dem handlar om kommunpolitikernas attityder till företagande och där noterar Degerfors en förbättring med 120 placeringar, från 259 i fjol till 139 i år.

– Vi har pratat lite om det och en förklaring kan vara att vi gjort ganska många företagsbesök, säger Suzanne Hällström.

Tillgängliga politiker

– En annan förklaring kan vara att våra politiker syns väldigt mycket. De är på Mulles eller ses på torget eller återfinns på en fotbollsmatch. Politikerna är alltså väldigt tillgängliga och det kan ha betydelse.

– Sen tror jag också att de mål kommunen satt upp, som att förbättra resultaten i skolan och öka folkmängden, ligger företagarna varmt om hjärtat, tillägger Suzanne Hällström.

En annan parameter, tillgången till kompetens, har gått åt rakt motsatt håll med en försämring på 150 placeringar, från 58 till 208.

Suzanne Hällström kan inte förklara varför men har noterat att när kommunen söker folk till tjänster kommer ansökningarna ofta från människor som är bosatta i Örebro, Karlstad eller Karlskoga med den osäkerhet det innebär.

– Frågan är alltid hur länge de stannar i kommunen. Därför vore det en fördel om kompetensen skulle finnas i kommunen men jag vet inte hur vi ska nå dit. Det kan kanske handla om bostäder och service och sånt så att de som söker tjänsten även flyttar till Degerfors, tillägger hon och konstaterar att det finns gott om undersökningar av det här slaget och att de inte sällan kommer till olika resultat.

Signalvärde

– Svenskt Näringslivs ranking har gott rykte så visst finns det ett viktigt signalvärde i uppgiften att vi är bästa klättrare i Örebroregionen, säger Suzanne Hällström och hoppas att DIF följer efter och börjar klättra i tabellen.

– Det är match i morgon torsdag så det kan bli en jädra bra vecka, säger Suzanne Hällström och bubblar loss i ett stort skratt.

Dan-Åke Widenberg, vd i Karlskoga Näringsliv & Turism, har noterat att kommunen halkat ned tre placeringar, från 218 till 221, och förstår inte riktigt varför när han går igenom de olika parametrar som ligger till grund för rankingen.

Förstår inte

– Tittar vi på tillgången till kompetens så har vi förbättrat oss 74 positioner och gått från 135 till 61, säger Dan-Åke Widenberg och noterar att medias attityd till företagande förbättrats med 33 positioner till plats 149 på Sverigerankningen.

– Allmänhetens attityder till företagande har förbättrats med 58 positioner, från 208 till 151, och vad gäller service till företagen är förbättringen 43 positioner till plats 166. Och även kommunpolitikernas attityder till företagandet har förbättrats från 221 till 210. Det är roligt att attityden till företagandet förbättrats, för det är viktigt, konstaterar Widenberg.

– Men när det gäller konkurrens från kommunen har vi försämrat oss med 110 positioner, från plats 117 till 227. Det är möjligt att vissa parametrar väger tungt men jag tycker nog att vi borde gått upp 50-talet placeringar med de svar vi fått och inte sjunkit tre så jag har svårt att förstå resultatet, sammanfattar Dan-Åke Widenberg och påpekar att rankingen bygger på ett begränsat urval. Det finns, säger han, 1 500 - 1 600 företag i Karlskoga och av dem har 96 svarat på Svenskt Näringslivs enkät.

Degerfors klättrar 72 placeringar och går från plats 224 till 152 och kommunen blir inte bara bästa klättraren i Örebroregionen utan nionde bästa i hela landet.

– Fantastiskt! utbrister Suzanne Hällström, tillförordnad näringslivschef i Degerfors kommun.

– Jag hade faktiskt inte den uppgiften utan har sökt efter de parametrar som gjort att vi lyft oss, tillägger hon.

Svenskt Näringslivs ranking bygger på en enkät med 25 frågor. En av dem handlar om kommunpolitikernas attityder till företagande och där noterar Degerfors en förbättring med 120 placeringar, från 259 i fjol till 139 i år.

– Vi har pratat lite om det och en förklaring kan vara att vi gjort ganska många företagsbesök, säger Suzanne Hällström.

Tillgängliga politiker

– En annan förklaring kan vara att våra politiker syns väldigt mycket. De är på Mulles eller ses på torget eller återfinns på en fotbollsmatch. Politikerna är alltså väldigt tillgängliga och det kan ha betydelse.

– Sen tror jag också att de mål kommunen satt upp, som att förbättra resultaten i skolan och öka folkmängden, ligger företagarna varmt om hjärtat, tillägger Suzanne Hällström.

En annan parameter, tillgången till kompetens, har gått åt rakt motsatt håll med en försämring på 150 placeringar, från 58 till 208.

Suzanne Hällström kan inte förklara varför men har noterat att när kommunen söker folk till tjänster kommer ansökningarna ofta från människor som är bosatta i Örebro, Karlstad eller Karlskoga med den osäkerhet det innebär.

– Frågan är alltid hur länge de stannar i kommunen. Därför vore det en fördel om kompetensen skulle finnas i kommunen men jag vet inte hur vi ska nå dit. Det kan kanske handla om bostäder och service och sånt så att de som söker tjänsten även flyttar till Degerfors, tillägger hon och konstaterar att det finns gott om undersökningar av det här slaget och att de inte sällan kommer till olika resultat.

Signalvärde

– Svenskt Näringslivs ranking har gott rykte så visst finns det ett viktigt signalvärde i uppgiften att vi är bästa klättrare i Örebroregionen, säger Suzanne Hällström och hoppas att DIF följer efter och börjar klättra i tabellen.

– Det är match i morgon torsdag så det kan bli en jädra bra vecka, säger Suzanne Hällström och bubblar loss i ett stort skratt.

Dan-Åke Widenberg, vd i Karlskoga Näringsliv & Turism, har noterat att kommunen halkat ned tre placeringar, från 218 till 221, och förstår inte riktigt varför när han går igenom de olika parametrar som ligger till grund för rankingen.

Förstår inte

– Tittar vi på tillgången till kompetens så har vi förbättrat oss 74 positioner och gått från 135 till 61, säger Dan-Åke Widenberg och noterar att medias attityd till företagande förbättrats med 33 positioner till plats 149 på Sverigerankningen.

– Allmänhetens attityder till företagande har förbättrats med 58 positioner, från 208 till 151, och vad gäller service till företagen är förbättringen 43 positioner till plats 166. Och även kommunpolitikernas attityder till företagandet har förbättrats från 221 till 210. Det är roligt att attityden till företagandet förbättrats, för det är viktigt, konstaterar Widenberg.

– Men när det gäller konkurrens från kommunen har vi försämrat oss med 110 positioner, från plats 117 till 227. Det är möjligt att vissa parametrar väger tungt men jag tycker nog att vi borde gått upp 50-talet placeringar med de svar vi fått och inte sjunkit tre så jag har svårt att förstå resultatet, sammanfattar Dan-Åke Widenberg och påpekar att rankingen bygger på ett begränsat urval. Det finns, säger han, 1 500 - 1 600 företag i Karlskoga och av dem har 96 svarat på Svenskt Näringslivs enkät.