2016-09-19 14:46

2016-09-19 20:09

"Skolan har nått en smärtgräns"

KARLSKOGA/DEGERFORS

Att ha fullt med elever är både positivt och negativt. Det positiva är att Möckelngymnasiet lockar många elever, det negativa är att de har lokal- och platsbrist. Nu kommer förvaltningen se över om det är möjligt att flyttas ner program till Boforsområdet.

Innan sommaren togs ett inriktningsbeslut för hösten 2017 och där pekar man ut Fältverkstaden i Bofors som den troliga platsen för att flytta teknikprogrammen. Redan i dag finns ett 80 tal elever vid Fältverkstaden som går språkintroduktion.

– Det är viktigt att säga att det är ett inriktningsbeslut vi tagit, säger Matz Ericson, gymnasienämndens ordförande. Men det finns vissa saker som vi måste utreda vidare. Bland annat är det prislappen på vad en sådan här flytt kommer att hamna på. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Han säger att skolan nått en smärtgräns för hur många elever de kan ta in.

– Många elever har tidigare gått i Hallberg. Men det blev problem med tågförbindelserna så flera elever har sökt sig hit. En annan positiv trend vi ser är att fler och fler Karlskogaelever söker sig till Degerfors. Förut har det varit tvärtom.

Det är uteslutet att gymnasiet kommer att bygga ut då Möckelngymnasiet är nybyggt.

– När vi tittar efter lokaler så är det lokaler där vi hyr in oss. Så blir det med de tekniska programmen som flyttas ner till Fältverkstaden inom Boforsområdet. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Tanken är att industritekniska programmet, fordon- och transporttekniska programmet, delar av teknikprogrammet och automationsinriktningen på elprogrammet.

– Sedan är det viktigt att säga att det är delar av programmen som flyttar ner. Gymnastik och teoretiska lektioner blir kvar på Möckelngymnasiet.

– Vi har hundra elever mer än vi har lokaler till och vi måste hitta en lösning, säger Matz Ericson.

– Att ha för många elever är ett angenämt problem, men ett problem vi måste lösa.

Innan sommaren togs ett inriktningsbeslut för hösten 2017 och där pekar man ut Fältverkstaden i Bofors som den troliga platsen för att flytta teknikprogrammen. Redan i dag finns ett 80 tal elever vid Fältverkstaden som går språkintroduktion.

– Det är viktigt att säga att det är ett inriktningsbeslut vi tagit, säger Matz Ericson, gymnasienämndens ordförande. Men det finns vissa saker som vi måste utreda vidare. Bland annat är det prislappen på vad en sådan här flytt kommer att hamna på. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Han säger att skolan nått en smärtgräns för hur många elever de kan ta in.

– Många elever har tidigare gått i Hallberg. Men det blev problem med tågförbindelserna så flera elever har sökt sig hit. En annan positiv trend vi ser är att fler och fler Karlskogaelever söker sig till Degerfors. Förut har det varit tvärtom.

Det är uteslutet att gymnasiet kommer att bygga ut då Möckelngymnasiet är nybyggt.

– När vi tittar efter lokaler så är det lokaler där vi hyr in oss. Så blir det med de tekniska programmen som flyttas ner till Fältverkstaden inom Boforsområdet. Något måste göras då vi har fler elever än vi har lokaler till på Möckelngymnasiet.

Tanken är att industritekniska programmet, fordon- och transporttekniska programmet, delar av teknikprogrammet och automationsinriktningen på elprogrammet.

– Sedan är det viktigt att säga att det är delar av programmen som flyttar ner. Gymnastik och teoretiska lektioner blir kvar på Möckelngymnasiet.

– Vi har hundra elever mer än vi har lokaler till och vi måste hitta en lösning, säger Matz Ericson.

– Att ha för många elever är ett angenämt problem, men ett problem vi måste lösa.

  • Anders Persson