2016-09-19 15:43

2016-09-19 15:43

Problem med stora råttor

DEGERFORS: Undrar om det finns kopplingar till nedbrunnen fastighet

Problem med stora råttor visar sig i ett område i Degerfors och boende där har funderingar på om det har samband med en nedbrunnen fastighet, som inte städats upp.

I en skrivelse till kommunen uppmanas miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen se till att en fastighet med nedbrunnet hus städas. Sedan branden, för ungefär ett år sedan, har inget gjorts på tomten.

Nu har stora råttor visat sig i området och boende har fått besök av dem i sin källare. Trots att Anticimex varit på plats och försökt få bukt med problemen har man inte lyckats.

I skrivelsen nämns att någon på kommunen sagt att avloppet till fastigheten ska pluggas, men det tror personen som gjort skrivelsen hjälper föga.

– Råttor förekommer i tätorten men att de skulle komma från en fastighet som inte är bebodd, där inget matavfall eller annat finns att äta är inte troligt, men avloppet ska pluggas i alla fall. Det är på gång, om det inte redan är gjort, för att säkra att det inte kommer råttor via det, säger miljö- och samhällsbyggnadschef Mårten Persson.

– Vi ska också tillskriva fastighetsägaren att där bör städas upp. Jag har inte rätt bakgrund, det tar en stund med försäkringsbolag då en fastighet brinner ned. Men vi tycker att det är ovårdat så vi ska skriva till fastighetsägaren att där städas upp, det är inte kommunens ansvar, men vi är tillsynsmyndighet, säger Persson.

I en skrivelse till kommunen uppmanas miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen se till att en fastighet med nedbrunnet hus städas. Sedan branden, för ungefär ett år sedan, har inget gjorts på tomten.

Nu har stora råttor visat sig i området och boende har fått besök av dem i sin källare. Trots att Anticimex varit på plats och försökt få bukt med problemen har man inte lyckats.

I skrivelsen nämns att någon på kommunen sagt att avloppet till fastigheten ska pluggas, men det tror personen som gjort skrivelsen hjälper föga.

– Råttor förekommer i tätorten men att de skulle komma från en fastighet som inte är bebodd, där inget matavfall eller annat finns att äta är inte troligt, men avloppet ska pluggas i alla fall. Det är på gång, om det inte redan är gjort, för att säkra att det inte kommer råttor via det, säger miljö- och samhällsbyggnadschef Mårten Persson.

– Vi ska också tillskriva fastighetsägaren att där bör städas upp. Jag har inte rätt bakgrund, det tar en stund med försäkringsbolag då en fastighet brinner ned. Men vi tycker att det är ovårdat så vi ska skriva till fastighetsägaren att där städas upp, det är inte kommunens ansvar, men vi är tillsynsmyndighet, säger Persson.