2016-09-19 15:57

2016-09-19 20:09

"Då byter jag skola"

KARLSKOGA: Elever protesterar mot planer på flytt

– Det är en jättedum idé.
Det tycker Ebba Rosvall som är en av de elever som kommer att drabbas om flytten blir verklighet. Hon är inte ensam om att tycka det.

Ebba Rosvall och många av de andra eleverna som går på någon av de utbildningar som kan komma att flytta delar av undervisningen till Boforsområdet är kritiska till planerna.

En anledning till den planerade flytten är att Möckelngymnasiet ska utökas med ett byggprogram.

– De planerar att ta in byggprogrammet hit i stället för oss, säger Ebba Rosvall.

– Det lättaste hade ju varit starta bygg där och låta oss vara kvar. Vi finns ju redan här! säger Daniel Katana.

– Dessutom har vi mycket kontakt med privatpersoner eftersom vi lagar deras bilar. Det blir svårare om vi flyttar eftersom det krävs passerkort för att komma in på Boforsområdet, säger Emelinda Gustafsson.

Eleverna har börjat samla in namn till protestlistor som man ska lämna över till ansvariga politiker i ett försök att få dem att tänka om.

Om planerna blir verklighet kommer det att innebära mer resor för eleverna eftersom det bara är delar av undervisningen som ska flyttas. Eleverna kommer alltså att ha sin utbildning på två olika platser. Dessutom ska en del av lektionerna senareläggas för att eleverna ska hinna ta sig från Möckelngymnasiet till lokalerna på Boforsområdet. Det får stora konsekvenser för några av eleverna.

– Jag bor i Åtorp och kommer inte att kunna ta mig hem efter skolan. Det går inga bussar, säger Oskar Nordell.

”Det bästa hotet”

Eleverna är också kritiska till att de fick information om den planerade flytten väldigt sent.

– Jag hade absolut inte valt det här programmet om jag hade vetat det här. Vi fick veta det här för bara några veckor sedan och beslut ska fattas 16 oktober. Det är svårt för oss att hinna göra något innan dess, säger Ebba Rosvall.

Vad gör ni om planerna blir verklighet?

– Då byter jag skola, säger Oskar Nordell.

Han får medhåll av Ebba Rosvall och Emelinda Gustafsson.

– De vill ha fler elever som inte åker till Örebro, för att spara pengar, säger Ebba Rosvall.

– Det innebär att hot om att byta skola är det bästa hotet, konstaterar Emelinda Gustafsson.

Ebba Rosvall och många av de andra eleverna som går på någon av de utbildningar som kan komma att flytta delar av undervisningen till Boforsområdet är kritiska till planerna.

En anledning till den planerade flytten är att Möckelngymnasiet ska utökas med ett byggprogram.

– De planerar att ta in byggprogrammet hit i stället för oss, säger Ebba Rosvall.

– Det lättaste hade ju varit starta bygg där och låta oss vara kvar. Vi finns ju redan här! säger Daniel Katana.

– Dessutom har vi mycket kontakt med privatpersoner eftersom vi lagar deras bilar. Det blir svårare om vi flyttar eftersom det krävs passerkort för att komma in på Boforsområdet, säger Emelinda Gustafsson.

Eleverna har börjat samla in namn till protestlistor som man ska lämna över till ansvariga politiker i ett försök att få dem att tänka om.

Om planerna blir verklighet kommer det att innebära mer resor för eleverna eftersom det bara är delar av undervisningen som ska flyttas. Eleverna kommer alltså att ha sin utbildning på två olika platser. Dessutom ska en del av lektionerna senareläggas för att eleverna ska hinna ta sig från Möckelngymnasiet till lokalerna på Boforsområdet. Det får stora konsekvenser för några av eleverna.

– Jag bor i Åtorp och kommer inte att kunna ta mig hem efter skolan. Det går inga bussar, säger Oskar Nordell.

”Det bästa hotet”

Eleverna är också kritiska till att de fick information om den planerade flytten väldigt sent.

– Jag hade absolut inte valt det här programmet om jag hade vetat det här. Vi fick veta det här för bara några veckor sedan och beslut ska fattas 16 oktober. Det är svårt för oss att hinna göra något innan dess, säger Ebba Rosvall.

Vad gör ni om planerna blir verklighet?

– Då byter jag skola, säger Oskar Nordell.

Han får medhåll av Ebba Rosvall och Emelinda Gustafsson.

– De vill ha fler elever som inte åker till Örebro, för att spara pengar, säger Ebba Rosvall.

– Det innebär att hot om att byta skola är det bästa hotet, konstaterar Emelinda Gustafsson.