2016-09-18 15:13

2016-09-18 15:15

Utkikstorn återinvigt

KARLSKOGA

Efter att ha varit avstängt i flera år är nu utkikstornet på Knappedshöjden öppet för allmänheten igen. Tornet har genomgått en grundlig renovering.

2012 var det nära att det gamla utkikstornet på Knappedshöjden försvann för evigt. När slalomanläggningen skulle rivas fanns det planer på att ta med det rostiga och potentiellt livsfarliga tornet i samma veva. Att rusta upp tornet ansågs för dyrt.

Men på samhällsbyggnadsförvaltningen kom man till slut på andra tankar. Slalomanläggningen revs, men tornet blev kvar. Nu har tornet noga gåtts igenom.

– Vi har besiktat hela konstruktionen och gått igenom alla bultar, alla stålförband, vinkeljärn och så vidare. Det som vi har bedömt ska klara 50 år till har sparats, säger Dan Christensen som är den som har hållit i renoveringen.

Efter genomgången blästrades hela tornet med kolsyreis, därefter skrapades det och rostskyddsmålades innan det målades i samma kulör som tidigare. Totalt tog renoveringen runt tre månader att genomföra.

– Att det tog så lång tid beror på att vi hade extrem otur med vädret, säger Dan Christensen.

Byggdes 1933

Hela renoveringen gick på nära 200 000 kronor, vilket kan jämföras med de 1871 kronor och 40 öre som det kostade att bygga tornet.

Tornet är i dag i kommunens ägo, men det var hembygdsföreningen som lät uppföra det, som ett av sina första stora projekt. Uppdraget gick till smidesmästare Felix Pettersson som under vårvintern 1933 konstruerade och byggde tornet i tvåmeterssektioner i sin verkstad.

Därefter fraktades delarna till Knappedshöjden där de monterades upp. Tornet invigdes den 23 juli 1933 och då var bland andra självaste landshövdingen närvarande.

Vid återinvigningen i fredags fanns ingen landshövding på plats, men väl samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson, förvaltningschefen Stig Rengman och hembygdsföreningens ordförande Sif Eklund som alla höll tal innan bandet klipptes och det var fritt fram att åter klättra upp i tornet och njuta av utsikten.

2012 var det nära att det gamla utkikstornet på Knappedshöjden försvann för evigt. När slalomanläggningen skulle rivas fanns det planer på att ta med det rostiga och potentiellt livsfarliga tornet i samma veva. Att rusta upp tornet ansågs för dyrt.

Men på samhällsbyggnadsförvaltningen kom man till slut på andra tankar. Slalomanläggningen revs, men tornet blev kvar. Nu har tornet noga gåtts igenom.

– Vi har besiktat hela konstruktionen och gått igenom alla bultar, alla stålförband, vinkeljärn och så vidare. Det som vi har bedömt ska klara 50 år till har sparats, säger Dan Christensen som är den som har hållit i renoveringen.

Efter genomgången blästrades hela tornet med kolsyreis, därefter skrapades det och rostskyddsmålades innan det målades i samma kulör som tidigare. Totalt tog renoveringen runt tre månader att genomföra.

– Att det tog så lång tid beror på att vi hade extrem otur med vädret, säger Dan Christensen.

Byggdes 1933

Hela renoveringen gick på nära 200 000 kronor, vilket kan jämföras med de 1871 kronor och 40 öre som det kostade att bygga tornet.

Tornet är i dag i kommunens ägo, men det var hembygdsföreningen som lät uppföra det, som ett av sina första stora projekt. Uppdraget gick till smidesmästare Felix Pettersson som under vårvintern 1933 konstruerade och byggde tornet i tvåmeterssektioner i sin verkstad.

Därefter fraktades delarna till Knappedshöjden där de monterades upp. Tornet invigdes den 23 juli 1933 och då var bland andra självaste landshövdingen närvarande.

Vid återinvigningen i fredags fanns ingen landshövding på plats, men väl samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson, förvaltningschefen Stig Rengman och hembygdsföreningens ordförande Sif Eklund som alla höll tal innan bandet klipptes och det var fritt fram att åter klättra upp i tornet och njuta av utsikten.