2016-09-16 16:04

2016-09-16 16:05

Fritt fram för bad, ingen algblomning i Möckeln

KARLSKOGA: Badförbudet är upphävt

Under torgdagen gick Karlskoga kommun ut på sin hemsida och varnade för algblomning i Möckeln och de avrådd folk för att bada. Nu har kommunen dragit tillbaka varningen.

Karlskoga kommun gick kommunen ut på sin hemsida och varnade för algblomning i Möckeln. De avrådde allmänheten för att bada vid samtliga av Möckelns badplatser.

Sensommarens varma väder hade medfört att algblomningen kommit igång. Under torsdagen hade det legat tjockt med alger vid vissa badstränder. Men under fredagen var allt borta.

Gick ut med badförbud

Tony Åhling, förste badmästare på Strandbadet, är ansvarig för badstränderna i Karlskoga.

– I torsdags eftermiddag fick vi till oss att det var algblomning i Möckeln. Då gick vi ut med badförbud och nu under morgonen har vi gjort en inspektion på stränderna och vi ser inget spår efter algblomning längre så då har vi hävt badförbudet.

Tydlig algblomning

Han säger att det var en tydlig algblomning under torsdagen och under fredagsmorgonen så var allt borta.

– Det har varit varmt väder och det har stått stilla i våra sjöar. Normalt sker algblomningen under högsommarveckorna. Nu i natt har det varit en kraftig temperaturskiftning och det har legat på vind och det gör ju sitt, säger Tony Åhling.

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst.

Men övergödning, och kanske även överfiske, av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.

Massförökas

När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster, i sjöar och vattendrag.

Skadliga algblomningar kan förekomma i alla dessa miljöer. De uppträder främst, men inte uteslutande, under högsommaren och hösten.

När det råder algblomning så ska man undvika att bada i vattnet då detta kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar.

Detta gäller i första hand små barn som ofta får kallsupar och leker i strandkanten där algerna koncentreras.

Även personer med känslig hud eller leversjukdom bör vara försiktiga. Drick inte algrikt vatten.

Inga husdjur i vattnet

Alggifterna förstörs inte vid kokning. Man ska inte heller låta hundar eller andra husdjur komma i kontakt med vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten skriver på sin hemsida att viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten. Det krävs arbete både nationellt och internationellt.

Karlskoga kommun gick kommunen ut på sin hemsida och varnade för algblomning i Möckeln. De avrådde allmänheten för att bada vid samtliga av Möckelns badplatser.

Sensommarens varma väder hade medfört att algblomningen kommit igång. Under torsdagen hade det legat tjockt med alger vid vissa badstränder. Men under fredagen var allt borta.

Gick ut med badförbud

Tony Åhling, förste badmästare på Strandbadet, är ansvarig för badstränderna i Karlskoga.

– I torsdags eftermiddag fick vi till oss att det var algblomning i Möckeln. Då gick vi ut med badförbud och nu under morgonen har vi gjort en inspektion på stränderna och vi ser inget spår efter algblomning längre så då har vi hävt badförbudet.

Tydlig algblomning

Han säger att det var en tydlig algblomning under torsdagen och under fredagsmorgonen så var allt borta.

– Det har varit varmt väder och det har stått stilla i våra sjöar. Normalt sker algblomningen under högsommarveckorna. Nu i natt har det varit en kraftig temperaturskiftning och det har legat på vind och det gör ju sitt, säger Tony Åhling.

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst.

Men övergödning, och kanske även överfiske, av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren.

Massförökas

När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster, i sjöar och vattendrag.

Skadliga algblomningar kan förekomma i alla dessa miljöer. De uppträder främst, men inte uteslutande, under högsommaren och hösten.

När det råder algblomning så ska man undvika att bada i vattnet då detta kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar.

Detta gäller i första hand små barn som ofta får kallsupar och leker i strandkanten där algerna koncentreras.

Även personer med känslig hud eller leversjukdom bör vara försiktiga. Drick inte algrikt vatten.

Inga husdjur i vattnet

Alggifterna förstörs inte vid kokning. Man ska inte heller låta hundar eller andra husdjur komma i kontakt med vattnet.

Havs- och vattenmyndigheten skriver på sin hemsida att viktigt för att minska algblomningarna är att minska näringstillförseln till våra vatten. Det krävs arbete både nationellt och internationellt.

  • Anders Persson