2016-09-09 10:09

2016-09-09 10:09

Utbildningsdag på gång

LÄNET: Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

En fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av personer över 65 år och särskilt män över 80 år är överrepresenterade. Den uppgiften kommer från psykiatrin i Region Örebro län som i samarbete med Välfärd och folkhälsa arrangerar en utbildningsdag med fokus på äldres hälsa.

– Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på, säger Tabita Björk, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet och uppföljningsstrateg inom psykiatrin i Region Örebro län.

– Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre som tar sitt liv. Det är därför oerhört viktigt att alla som arbetar med och möter äldre personer snabbt kan känna igen varningstecknen, tillägger Tabita Björk.

Den internationella suicidpreventionsdagen infaller i dag, 10 september, men utbildningsdagen och föreläsningarna hålls måndag 12 september. Ett ämne som ska belysas är ”Så ser vårdkonsumtionen ut bland äldre före suicid”. Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare inom psykiatrin i Region Örebro län, berättar att man valde äldre som tema efter studier som visar att just äldre är en grupp som av olika anledningar inte får den vård och omsorg som de borde få. Föreläsningarna hålls på USÖ men länkas till sju orter i länet.

– Ingen ska behöva ta sitt liv på grund av något som går att behandla eller hitta lösningar på, säger Tabita Björk, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet och uppföljningsstrateg inom psykiatrin i Region Örebro län.

– Ofta kan man se ett samband mellan ensamhet, alkoholmissbruk och depression hos äldre som tar sitt liv. Det är därför oerhört viktigt att alla som arbetar med och möter äldre personer snabbt kan känna igen varningstecknen, tillägger Tabita Björk.

Den internationella suicidpreventionsdagen infaller i dag, 10 september, men utbildningsdagen och föreläsningarna hålls måndag 12 september. Ett ämne som ska belysas är ”Så ser vårdkonsumtionen ut bland äldre före suicid”. Örjan Andersson, verksamhetsutvecklare inom psykiatrin i Region Örebro län, berättar att man valde äldre som tema efter studier som visar att just äldre är en grupp som av olika anledningar inte får den vård och omsorg som de borde få. Föreläsningarna hålls på USÖ men länkas till sju orter i länet.