2016-09-09 12:50

2016-09-09 12:50

Läkare mot förslag om storregion

ÖREBRO LÄN: Negativt för forskning och läkarutbildning menar Läkarföreningen i Örebro län

Läkarföreningen i Örebro län tar ställning mot förslaget om en storregion med sex län där Värmland inte är med i den Svealandsregion som Örebro län föreslås ingå, rapporterar P4 Örebro.

Forskning och läkarutbildning påverkas negativt när samarbetet med Värmland bryts, menar läkarna.

– Läkarkandidaterna och studenterna kan inte åka till gamla Värmlands län för att Örebro universitet inte har den kontaktytan längre, säger läkarföreningens ordförande Paula Wallmon till P4 Örebro.

Läkarna menar att det akademiska utbytet och det utvecklade samarbetet mellan universiteten i Karlstad och Örebro kommer att brytas om Värmland placeras i Västra Götaland. Då förväntas Värmland samarbeta med Göteborg i stället.

Forskning och läkarutbildning påverkas negativt när samarbetet med Värmland bryts, menar läkarna.

– Läkarkandidaterna och studenterna kan inte åka till gamla Värmlands län för att Örebro universitet inte har den kontaktytan längre, säger läkarföreningens ordförande Paula Wallmon till P4 Örebro.

Läkarna menar att det akademiska utbytet och det utvecklade samarbetet mellan universiteten i Karlstad och Örebro kommer att brytas om Värmland placeras i Västra Götaland. Då förväntas Värmland samarbeta med Göteborg i stället.