2016-09-08 10:57

2016-09-08 14:39

Verktyg till stort värde stals

KARLSKOGA

Det har varit ett inbrott i en verktygscontainer vid Äspenäs i Karlskoga.

Värdet för de stulna verktygen beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor.

Värdet för de stulna verktygen beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor.