2016-09-08 14:42

2016-09-08 14:42

Skola rapporterar för sent

DEGERFORS

En skola i Degerfors får nu kritik från Skolinspektionen vad gäller anmälan om kränkande behandling. Det handlar om en elev som upplevt sig utsatt för kränkningar av andra elever.

Skolinspektionen finner att Degerfors kommun och den aktuella skolan följt de krav som framgår av skollagen när det gäller utredningar och åtgärder.

Däremot har skolans rektor dröjt för länge med att anmäla de anmälda kränkningarna till huvudmannen. Det skulle ha skett i nära anslutning till det att rektorn fick kännedom om händelserna.

Rektorn går igenom anmälningar om kränkande behandling varje vecka och skolans rutin är att rapportera uppgifter om kränkande behandling månadsvis till huvudmannen.

Det bedömer Skolinspektionen är en brist, då det ska ske skyndsamt. Därför föreläggs kommunen att vidta åtgärder.

Skolinspektionen finner att Degerfors kommun och den aktuella skolan följt de krav som framgår av skollagen när det gäller utredningar och åtgärder.

Däremot har skolans rektor dröjt för länge med att anmäla de anmälda kränkningarna till huvudmannen. Det skulle ha skett i nära anslutning till det att rektorn fick kännedom om händelserna.

Rektorn går igenom anmälningar om kränkande behandling varje vecka och skolans rutin är att rapportera uppgifter om kränkande behandling månadsvis till huvudmannen.

Det bedömer Skolinspektionen är en brist, då det ska ske skyndsamt. Därför föreläggs kommunen att vidta åtgärder.