2016-09-08 15:36

2016-09-08 15:36

Överklagan om skolskjuts

DEGERFORS

Degerfors kommun har fått in en överklagan på skolskjutsbedömning.

En elev måste gå 2,2 kilometer till hållplatsen längs en grusväg som är hastighetsbegränsad till 70 km/h. 25 minuters promenad längs farlig väg, genom snö, blåst och mörker är något annat än då bedömningen gjordes en varm sommardag, menar föräldrarna och dessutom måste byte ske vid Medborgarplatsen båda vändorna. De vill att skolskjutsen hämtar 150 meter från huset som alla år förut.

 

En elev måste gå 2,2 kilometer till hållplatsen längs en grusväg som är hastighetsbegränsad till 70 km/h. 25 minuters promenad längs farlig väg, genom snö, blåst och mörker är något annat än då bedömningen gjordes en varm sommardag, menar föräldrarna och dessutom måste byte ske vid Medborgarplatsen båda vändorna. De vill att skolskjutsen hämtar 150 meter från huset som alla år förut.