2016-09-07 17:18

2016-09-07 17:18

Splittrad syn på storregioner

STORREGIONER: Slut på politisk enighet mot Indelningskommitténs förslag om Svealandsregion utan Värmland

I våras var politikerna i Karlskoga eniga i kritiken mot förslaget på nya storregioner i Sverige. Nu går de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, åt olika håll även om kritiken mot detaljer i förslaget fortfarande sammanfaller.

Det remissvar som Karlskoga kommun lämnar på förslaget att dela in Sverige i sex storregioner behandlades i kommunstyrelsen i tisdags.

Den politiska enighet som rådde i Karlskoga under våren, när den så kallade Indelningskommitténs förslag att placera Värmlands och Örebro län i olika storregioner presenterades, är nu borta.

I den text som nu går vidare till kommunfullmäktige för debatt och godkännande ställer sig Karlskoga kommun positiv till grundtanken om sex län i landet och konstaterar att ett Svealands län och landsting kan bildas redan 2019.

Tror på större enheter

– Det är många frågetecken vi har lika. Jag tror att vi på sikt ändå måste ha större enheter för en jämlik vård, annars kan det bli väldigt dyrt. Då kanske Stockholm, Västra Götaland och Skåne som är större enheter och har bättre ekonomi går ifrån, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson.

I skrivelsen kvarstår tidigare ståndpunkt att de ekonomiska konsekvenserna måste utredas bättre innan ett beslut kan fattas.

Det handlar inte bara om sjukvården utan även om arbetsmarknad och kollektivtrafik liksom samverkan över nuvarande länsgränser inom östra Värmland och stråket Oslo-Stockholm.

En grundligare studie av vad stora regioner har inneburit för Västra Götaland och Skåne efterlyses också.

Bäst för Värmland

Slutligen konstateras i skrivelsen att Indelningskommittén själv verkar anse att en Svealandsregion där Värmland ingår är den bästa lösningen för sjukvården men att andra saker lett till att Värmland föreslås ingå i Västra Götaland i stället.

Moderaterna lämnade ett eget förslag till skrivelse i kommunstyrelsen som till stora delar innehåller samma fakta och invändningar som majoriteten sa ja till.

Säger nej

De stora skillnaderna är att Moderaterna tydligt säger nej till ett Svealands läns landsting redan 2019 och att man skärpt formuleringar från ”bör” till ”ska”.

– Här är det massor med frågor vi behöver svar på. Kan de bara svara på och ge oss de rätta argumenten till varför det här är så bra, då kan vi också säga ja. Men tills dess så säger vi nej. Det är en skillnad på tydligheten i signalen, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

En annan synpunkt som Ring för fram är att ett beslut skyndas fram innan nästa val och att väljarna därför inte får möjlighet att tycka till om en så stor förändring.

Synen på förslaget om storregioner skiljer sig starkt både geografiskt och politiskt och det finns ingen tydlig enighet i rikspolitiken kring frågan, inte ens inom partierna. Det är därför oklart om regeringen, som inte har egen majoritet i riksdagen kan få igenom ett slutgiltigt förslag våren 2017.

I länet har kommunerna och regionen samordnat sina remissvar med olika konferenser och gemensamma skrivningar. Enligt både Axelsson och Ring är samordningen inte lika tydlig på Värmlandssidan.

Det remissvar som Karlskoga kommun lämnar på förslaget att dela in Sverige i sex storregioner behandlades i kommunstyrelsen i tisdags.

Den politiska enighet som rådde i Karlskoga under våren, när den så kallade Indelningskommitténs förslag att placera Värmlands och Örebro län i olika storregioner presenterades, är nu borta.

I den text som nu går vidare till kommunfullmäktige för debatt och godkännande ställer sig Karlskoga kommun positiv till grundtanken om sex län i landet och konstaterar att ett Svealands län och landsting kan bildas redan 2019.

Tror på större enheter

– Det är många frågetecken vi har lika. Jag tror att vi på sikt ändå måste ha större enheter för en jämlik vård, annars kan det bli väldigt dyrt. Då kanske Stockholm, Västra Götaland och Skåne som är större enheter och har bättre ekonomi går ifrån, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson.

I skrivelsen kvarstår tidigare ståndpunkt att de ekonomiska konsekvenserna måste utredas bättre innan ett beslut kan fattas.

Det handlar inte bara om sjukvården utan även om arbetsmarknad och kollektivtrafik liksom samverkan över nuvarande länsgränser inom östra Värmland och stråket Oslo-Stockholm.

En grundligare studie av vad stora regioner har inneburit för Västra Götaland och Skåne efterlyses också.

Bäst för Värmland

Slutligen konstateras i skrivelsen att Indelningskommittén själv verkar anse att en Svealandsregion där Värmland ingår är den bästa lösningen för sjukvården men att andra saker lett till att Värmland föreslås ingå i Västra Götaland i stället.

Moderaterna lämnade ett eget förslag till skrivelse i kommunstyrelsen som till stora delar innehåller samma fakta och invändningar som majoriteten sa ja till.

Säger nej

De stora skillnaderna är att Moderaterna tydligt säger nej till ett Svealands läns landsting redan 2019 och att man skärpt formuleringar från ”bör” till ”ska”.

– Här är det massor med frågor vi behöver svar på. Kan de bara svara på och ge oss de rätta argumenten till varför det här är så bra, då kan vi också säga ja. Men tills dess så säger vi nej. Det är en skillnad på tydligheten i signalen, säger oppositionsrådet Tony Ring (M).

En annan synpunkt som Ring för fram är att ett beslut skyndas fram innan nästa val och att väljarna därför inte får möjlighet att tycka till om en så stor förändring.

Synen på förslaget om storregioner skiljer sig starkt både geografiskt och politiskt och det finns ingen tydlig enighet i rikspolitiken kring frågan, inte ens inom partierna. Det är därför oklart om regeringen, som inte har egen majoritet i riksdagen kan få igenom ett slutgiltigt förslag våren 2017.

I länet har kommunerna och regionen samordnat sina remissvar med olika konferenser och gemensamma skrivningar. Enligt både Axelsson och Ring är samordningen inte lika tydlig på Värmlandssidan.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.