2016-09-07 15:33

2016-09-07 15:33

Positivt kring delårsrapporten

DEGERFORS: Räcker upp till målen

Det ser bra ut i kassan för Degerfors kommun, men för att stämma i bäcken uppmanas alla nämnder att inför 2018 spara motsvarande en procent av sin budget. Det året ser nämligen sämre ut i prognosen.

Biträdande ekonomichef Madelene Hedström bedömer i samband med delårsrapporten att kommunens ekonomiska prognostiserade resultat och resultatet exklusive sociala investeringsfonder når upp till målen. Resultatprognosen visar ett plus på 6 miljoner kronor vid årets slut.

Men samtidigt höjs ett varningens finger för kommande år och för att jobba framåt ska alla nämnder se över vad de kan spara in på.

Tidigare amortering

Under första halvåret har amortering av lån gjorts med 10 miljoner kronor. Det var egentligen planerat till att påbörjas nästa år, men då ekonomin är såpass god kunde man tidigarelägga det.

Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 20 procent, vilket är mer än planerat trots amorteringen som inte var budgeterad.

Investeringar

– Men som vanligt har vi inte förbrukat mer än runt 20 procent av den totala investeringsbudgeten fram till halvårsskiftet, för att saker inte hunnits med, säger Pedersen vidare.

I den budgeten finns bland annat 8,5 miljoner kronor avsatta till åtgärder vid vattenverket. Det projekteras bland annat för en reservvattenledning till Svartå då man tittar på hur man säkrar en bra vattenförsörjning där.

Mer än ekonomi

Rapporten visar förstås inte bara på det ekonomiska resultatet. Här kan man också se befolkningskurvan som visar på 22 fler degerforsare.

– Men det finns ju två sätt att se kurvan på, årsvis eller den som statsbidragen styrs utifrån. Den kurvan pågår från 1 november och ett år framåt och visar att vi tappat elva personer i invånarantal, säger Pedersen.

I budgeten har man dock planerat för ett tapp på 18 invånare under året.

– Det bästa är om vi får en försiktig ökning så vi hinner anpassa verksamheterna efter den, säger Pedersen.

Kommunstyrelseledamoten tillika kultur- och utbildningsnämndens ordförande Kim Bäckström (V) gläds över att rapporten visar att 88 procent av eleverna nu är behöriga till nationellt program på gymnasiet. Måluppfyllelsen har därmed förbättrats.

Biträdande ekonomichef Madelene Hedström bedömer i samband med delårsrapporten att kommunens ekonomiska prognostiserade resultat och resultatet exklusive sociala investeringsfonder når upp till målen. Resultatprognosen visar ett plus på 6 miljoner kronor vid årets slut.

Men samtidigt höjs ett varningens finger för kommande år och för att jobba framåt ska alla nämnder se över vad de kan spara in på.

Tidigare amortering

Under första halvåret har amortering av lån gjorts med 10 miljoner kronor. Det var egentligen planerat till att påbörjas nästa år, men då ekonomin är såpass god kunde man tidigarelägga det.

Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 20 procent, vilket är mer än planerat trots amorteringen som inte var budgeterad.

Investeringar

– Men som vanligt har vi inte förbrukat mer än runt 20 procent av den totala investeringsbudgeten fram till halvårsskiftet, för att saker inte hunnits med, säger Pedersen vidare.

I den budgeten finns bland annat 8,5 miljoner kronor avsatta till åtgärder vid vattenverket. Det projekteras bland annat för en reservvattenledning till Svartå då man tittar på hur man säkrar en bra vattenförsörjning där.

Mer än ekonomi

Rapporten visar förstås inte bara på det ekonomiska resultatet. Här kan man också se befolkningskurvan som visar på 22 fler degerforsare.

– Men det finns ju två sätt att se kurvan på, årsvis eller den som statsbidragen styrs utifrån. Den kurvan pågår från 1 november och ett år framåt och visar att vi tappat elva personer i invånarantal, säger Pedersen.

I budgeten har man dock planerat för ett tapp på 18 invånare under året.

– Det bästa är om vi får en försiktig ökning så vi hinner anpassa verksamheterna efter den, säger Pedersen.

Kommunstyrelseledamoten tillika kultur- och utbildningsnämndens ordförande Kim Bäckström (V) gläds över att rapporten visar att 88 procent av eleverna nu är behöriga till nationellt program på gymnasiet. Måluppfyllelsen har därmed förbättrats.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.