2016-09-07 13:06

2016-09-07 13:06

Enighet kring ÖP

DEGERFORS

Stor enighet råder i kommunstyrelsen kring föreslagen översiktsplan, ÖP, som man nu beslutat ska gå till kommunfullmäktige för antagande. Endast några små ändringar i formuleringar ska göras, så att det blir korrekt.

Den nu gällande översiktsplanen är från 1990.

Förslaget till ÖP, om allt från bebyggelse- och trafikstruktur till näringsliv och skyddade områden, har varit ute på samråd till myndigheter och organisationer och ställts ut såväl på bibliotek som på kommunens hemsida.

Den nu gällande översiktsplanen är från 1990.

Förslaget till ÖP, om allt från bebyggelse- och trafikstruktur till näringsliv och skyddade områden, har varit ute på samråd till myndigheter och organisationer och ställts ut såväl på bibliotek som på kommunens hemsida.