2016-09-07 06:00

2016-09-07 06:00

500 för att fälla älg i Örebro län

JAKT: Skillnad i länsstyrelsernas avgifter för skjutna älgar

Fällavgiften för älg skiljer sig åt runt om i landet . I Örebro län kostar det 500 kronor för en vuxen älg, alldeles lagom tycker Bengt Rönnqvist på Jägarnas Riksförbund.

För årets jakt kostar det 1 000 kronor för varje fälld älg i bland annat Södermanland och Blekinge, jämfört med 250 kronor i Jämtland. I Örebro län landar länsstyrelsens avgift på 500 kronor för en vuxen älg och 100 kronor för en kalv. Att avgifterna skiljer sig åt beror bland annat på antalet älgförvaltningsområden i länet och antalet älgar som fälls.

– En stor del av avgiften går till administration som länsstyrelsen, och indirekt vi jägare, står för, säger Bengt Rönnqvist, pressansvarig för Jägarnas Riksförbund i Karlskoga.

Avgiften infördes i samband med att det nya älgförvaltningssystemet infördes, då det beslutades att älgjakten ska vara självfinansierad.

– Som betalande så tycker jag att avgiften är rimlig. Vi var med och tog beslut när älgförvaltningsområdet bildades så den avgiften är inte ett problem.

I stället lyfter Bengt Rönnqvist fram de avgifter som jägarna får betala till markägare. Där är fällavgiften för en vuxen älg 4 000 kronor och 1 500 för en kalv. Till det kommer kostnad för jaktarrende.

– För en tid sedan så fick vi betala fällavgift baserat på tilldelning, oavsett om vi fällde någon älg eller inte. Men det blev ett himla liv när det visade sig att det inte var så lätt att fälla så många så där fick de backa.

Naturvårdsverket ser över länsstyrelsernas fällavgifter och undersöker om det går att justera systemet och täcka kostnaderna för administration. Granskningen ska vara klar i slutet av januari nästa år, då myndigheten ska presentera resultatet och eventuella förändringsförslag.

För årets jakt kostar det 1 000 kronor för varje fälld älg i bland annat Södermanland och Blekinge, jämfört med 250 kronor i Jämtland. I Örebro län landar länsstyrelsens avgift på 500 kronor för en vuxen älg och 100 kronor för en kalv. Att avgifterna skiljer sig åt beror bland annat på antalet älgförvaltningsområden i länet och antalet älgar som fälls.

– En stor del av avgiften går till administration som länsstyrelsen, och indirekt vi jägare, står för, säger Bengt Rönnqvist, pressansvarig för Jägarnas Riksförbund i Karlskoga.

Avgiften infördes i samband med att det nya älgförvaltningssystemet infördes, då det beslutades att älgjakten ska vara självfinansierad.

– Som betalande så tycker jag att avgiften är rimlig. Vi var med och tog beslut när älgförvaltningsområdet bildades så den avgiften är inte ett problem.

I stället lyfter Bengt Rönnqvist fram de avgifter som jägarna får betala till markägare. Där är fällavgiften för en vuxen älg 4 000 kronor och 1 500 för en kalv. Till det kommer kostnad för jaktarrende.

– För en tid sedan så fick vi betala fällavgift baserat på tilldelning, oavsett om vi fällde någon älg eller inte. Men det blev ett himla liv när det visade sig att det inte var så lätt att fälla så många så där fick de backa.

Naturvårdsverket ser över länsstyrelsernas fällavgifter och undersöker om det går att justera systemet och täcka kostnaderna för administration. Granskningen ska vara klar i slutet av januari nästa år, då myndigheten ska presentera resultatet och eventuella förändringsförslag.