2016-09-06 17:15

2016-09-06 17:15

Pengar till ventilation

DEGERFORS

Av pengarna som blev över då räddningstjänststationen byggdes tar man nu 290 000 kronor till ny ventilation i Folkets hus där fritidsgården ska vara.

Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Fritidsverksamhet ska hållas i hela huset, men basen har man föreslagit till källaren där det tidigare fanns fritidsgård. Där är inte ventilationen godkänd, varför åtgärder ska vidtas och för det beslutade man om ombudgetering av ovan nämnda summa.

Det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Fritidsverksamhet ska hållas i hela huset, men basen har man föreslagit till källaren där det tidigare fanns fritidsgård. Där är inte ventilationen godkänd, varför åtgärder ska vidtas och för det beslutade man om ombudgetering av ovan nämnda summa.