2016-09-06 15:32

2016-09-06 15:32

Örebro får linje till Holland

FLYG: Örebro Airport kompletterar Köpenhamnsflyget

Örebro Airport ska få en flyglinje till den holländska staden Groningen via Köpenhamn. Måndag 19 september går första avgången.

Flyglinjen är ett samarbete mellan Örebro Airport och dess motsvarighet Groningen Airport Eelde. Båda har flyglinjer till Köpenhamn som huvuddestination men dessa knyts nu samman sex dagar i veckan.

– Vi knyter nu ihop två regioners behov att resa ut i världen via flygnavet Kastrup. En utveckling blir att kunna erbjuda bra resor till Nederländerna och inte minst arbeta för ett ökat inresande till regionen. Vi har inlett samarbete med Örebrokompaniet och övriga intressenter, säger Örebro Airports vd Mikael Smedberg.

Förhoppningen är att flyglinjen ska öka antalet holländska turister som besöker länet.

– Nederländerna är en av de marknader som har störst potential för turismen i Örebro och länet. De upplevelser, framför allt i naturen, som vi kan erbjuda är precis det som holländare söker när de väljer Sverige som destination, säger Björn Fransson som är turismstrateg på Örebrokompaniet

Flyglinjen är ett samarbete mellan Örebro Airport och dess motsvarighet Groningen Airport Eelde. Båda har flyglinjer till Köpenhamn som huvuddestination men dessa knyts nu samman sex dagar i veckan.

– Vi knyter nu ihop två regioners behov att resa ut i världen via flygnavet Kastrup. En utveckling blir att kunna erbjuda bra resor till Nederländerna och inte minst arbeta för ett ökat inresande till regionen. Vi har inlett samarbete med Örebrokompaniet och övriga intressenter, säger Örebro Airports vd Mikael Smedberg.

Förhoppningen är att flyglinjen ska öka antalet holländska turister som besöker länet.

– Nederländerna är en av de marknader som har störst potential för turismen i Örebro och länet. De upplevelser, framför allt i naturen, som vi kan erbjuda är precis det som holländare söker när de väljer Sverige som destination, säger Björn Fransson som är turismstrateg på Örebrokompaniet