2016-09-06 16:50

2016-09-06 16:50

Majoritet kritiska till indelning

DEGERFORS: Kommunstyrelsen om att bli en del i Svealands län

Remissen Regional indelning - tre nya län diskuterades nyligen i Degerfors kommunstyrelse. Majoriteten är emot förslaget till en Svealandsregion.

Den 6 oktober ska Degerfors kommun ha svarat på remissen om regionindelningen.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan nyligen och den kommer även upp på kommunfullmäktige i slutet av månaden.

Majoriteten i kommunstyrelsen är kritisk till förslaget då man, som ordförande Peter Pedersen (V) uttrycker det, ser många ouppklarade problem som det är extremt kort om tid att lösa, eftersom de nya regionernas indelning ska vara klar redan år 2018 och landstingsindelningen något år senare.

Långt från Värmland

Degerfors skulle, enligt förslaget, ingå i Svealandsregionen tillsammans med 64 andra kommuner i sex län; Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas-, Sörmlands-, Uppsala- och Gävleborgs län.

– Örebro- och Värmlands län blir i två vitt skilda regioner och det sägs att det inte ska innebära problem. Men redan nu är ju länsgränsen många gånger ett hinder, säger Peter Pedersen (V) och fortsätter:

– Vi skulle ingå i en region där Nordanstigs kommun ingår, som ligger bortåt 50 mil härifrån, men inte Kristinehamn som är knappt tre mil härifrån.

Läggs ner?

– Befolkningen tycker inte om storregioner, det är bara ett uppifrånperspektiv och massa fina ord, säger Pedersen.

Anita Bohlin Neuman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, håller med och tror att befolkningen måste hinna få mer kännedom om vad indelningen kommer att innebära.

– De som är för indelningen är regionpolitiker. Men ta bara en sak som vad det här innebär för Karlskoga lasarett i framtiden, säger hon och Pedersen instämmer.

– De är ändå landet Sverige vi bor i och det är bra om vi kan få ha bra sjukvård, men om Örebro har problem finns tendens att slå igen i Karlskoga och hur blir det då gentemot Uppsala? funderar Pedersen.

Stora förändringar

– Det är inga smågrejor som ska lösas med så kort varsel, allt från kollektivtrafik till skatteväxling och hur kompenserar man den för de som förlorar, säger Pedersen.

Maria Eriksson, kanslichefen som ska formulera remissvaret från politikerna, nämner även att residensstad och säte för regionen ska utses.

– Vi skulle inte kunna göra en sån här omställning ens inom vår egen kommun med så kort perspektiv, så hur ska man hinna få alla de här stora sakerna klara, säger Pedersen.

Den 6 oktober ska Degerfors kommun ha svarat på remissen om regionindelningen.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan nyligen och den kommer även upp på kommunfullmäktige i slutet av månaden.

Majoriteten i kommunstyrelsen är kritisk till förslaget då man, som ordförande Peter Pedersen (V) uttrycker det, ser många ouppklarade problem som det är extremt kort om tid att lösa, eftersom de nya regionernas indelning ska vara klar redan år 2018 och landstingsindelningen något år senare.

Långt från Värmland

Degerfors skulle, enligt förslaget, ingå i Svealandsregionen tillsammans med 64 andra kommuner i sex län; Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas-, Sörmlands-, Uppsala- och Gävleborgs län.

– Örebro- och Värmlands län blir i två vitt skilda regioner och det sägs att det inte ska innebära problem. Men redan nu är ju länsgränsen många gånger ett hinder, säger Peter Pedersen (V) och fortsätter:

– Vi skulle ingå i en region där Nordanstigs kommun ingår, som ligger bortåt 50 mil härifrån, men inte Kristinehamn som är knappt tre mil härifrån.

Läggs ner?

– Befolkningen tycker inte om storregioner, det är bara ett uppifrånperspektiv och massa fina ord, säger Pedersen.

Anita Bohlin Neuman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, håller med och tror att befolkningen måste hinna få mer kännedom om vad indelningen kommer att innebära.

– De som är för indelningen är regionpolitiker. Men ta bara en sak som vad det här innebär för Karlskoga lasarett i framtiden, säger hon och Pedersen instämmer.

– De är ändå landet Sverige vi bor i och det är bra om vi kan få ha bra sjukvård, men om Örebro har problem finns tendens att slå igen i Karlskoga och hur blir det då gentemot Uppsala? funderar Pedersen.

Stora förändringar

– Det är inga smågrejor som ska lösas med så kort varsel, allt från kollektivtrafik till skatteväxling och hur kompenserar man den för de som förlorar, säger Pedersen.

Maria Eriksson, kanslichefen som ska formulera remissvaret från politikerna, nämner även att residensstad och säte för regionen ska utses.

– Vi skulle inte kunna göra en sån här omställning ens inom vår egen kommun med så kort perspektiv, så hur ska man hinna få alla de här stora sakerna klara, säger Pedersen.

Indelningskommitténs förslag

Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län är de tre nya län som Indelningskommittén föreslagit i sitt delbetänkande.

I Norrlands län ska Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län ingå.

Svealands län ska bestå av Uppsala-, Södermanlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län medan Västra Götalands och Värmlands län ska utgöra Västra Götalands län. Resten av landet delas in senare.

Källa: Indelningskommittén