2016-09-06 11:50

2016-09-06 11:50

Färre studerar vidare

UTBILDNING: Mindre än var tredje 24-åring i Karlskoga och Degerfors har påbörjat en högre utbildning

I Karlskoga är det färre ungdomar som studerar vidare än i snittet i Sverige och i Degerfors är andelen ännu lägre. Det visar statistik från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Förra året hade 44 procent av 24-åringarna i Sverige påbörjat en högre utbildning. Motsvarande andel i Karlskoga var 33 procent och i Degerfors 30 procent.

Genomsnittet i Örebro län är ungefär 40 procent och det är bara Ljusnarsberg som har färre ungdomar, 21 procent, som börjat studera än Degerfors även om Laxå och Lekeberg ligger nära i statistiken.

I universitetsstäderna Örebro och Karlstad har 47 respektive 51 procent av 24-åringarna påbörjat högskolestudier. I Danderyd, Lidingö och Lund har fler än 70 procent studerat vidare.

Behöver diskuteras

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns. Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå, kommenterar Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning i ett pressmeddelande.

De senaste två åren är det färre 19-åringar som studerar vidare direkt efter gymnasiet. Hur det påvekar statistiken som helhet är däremot för tidigt att säga.

Det är också fler kvinnor än män som påbörjar högre studier, ett mönster som enligt UKÄ funnits med i flera år.

– Skillnaderna mellan kvinnor och män består. Det här är ytterligare ett område där det behövs en diskussion om varför det ser ut som det gör och vilka effekter det får både för samhället och individen, fortsätter Annika Pontén.

UKÄ:s statistik utgår från den kommun där ungdomarna var skrivna som 18-åringar.

Förra året hade 44 procent av 24-åringarna i Sverige påbörjat en högre utbildning. Motsvarande andel i Karlskoga var 33 procent och i Degerfors 30 procent.

Genomsnittet i Örebro län är ungefär 40 procent och det är bara Ljusnarsberg som har färre ungdomar, 21 procent, som börjat studera än Degerfors även om Laxå och Lekeberg ligger nära i statistiken.

I universitetsstäderna Örebro och Karlstad har 47 respektive 51 procent av 24-åringarna påbörjat högskolestudier. I Danderyd, Lidingö och Lund har fler än 70 procent studerat vidare.

Behöver diskuteras

– Det är tydligt att unga på mindre orter mer sällan söker sig till högre utbildning. Alla vill inte studera på högskola och universitet, men det är viktigt att skapa förutsättningar så att fler ser att möjligheten finns. Det behövs en diskussion om detta på kommun- och länsnivå, kommenterar Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning i ett pressmeddelande.

De senaste två åren är det färre 19-åringar som studerar vidare direkt efter gymnasiet. Hur det påvekar statistiken som helhet är däremot för tidigt att säga.

Det är också fler kvinnor än män som påbörjar högre studier, ett mönster som enligt UKÄ funnits med i flera år.

– Skillnaderna mellan kvinnor och män består. Det här är ytterligare ett område där det behövs en diskussion om varför det ser ut som det gör och vilka effekter det får både för samhället och individen, fortsätter Annika Pontén.

UKÄ:s statistik utgår från den kommun där ungdomarna var skrivna som 18-åringar.