2016-09-06 17:41

2016-09-06 17:41

Chefstillsättning ledde till reservationer

DEGERFORS

I februari föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att näringslivsavdelningen skulle ses över för att utreda om den skulle ligga kvar som egen avdelning, eller lyda under annan avdelning.

I augusti föreslog arbetsutskottet en total översyn av kommunstyrelseförvaltningens-, i vilken näringslivsavdelningen skulle ingå, samt bygg- och miljönämndens samt servicenämndens organisation.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att tillsätta ny näringslivschef på heltid, då förre chefen gått i pension, och att ekonomichef Max Tolf får avgöra om tjänsten ska externannonseras eller tillsättas av internsökande.

Det ledde till reservationer från S och KD, som ansåg att tjänsten ska utannonseras externt.

Vidare beslutades att en heltids informatörstjänst inrättas och att arbetsbeskrivning för tjänsten tas fram till nästa kommunstyrelsemöte.

I augusti föreslog arbetsutskottet en total översyn av kommunstyrelseförvaltningens-, i vilken näringslivsavdelningen skulle ingå, samt bygg- och miljönämndens samt servicenämndens organisation.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att tillsätta ny näringslivschef på heltid, då förre chefen gått i pension, och att ekonomichef Max Tolf får avgöra om tjänsten ska externannonseras eller tillsättas av internsökande.

Det ledde till reservationer från S och KD, som ansåg att tjänsten ska utannonseras externt.

Vidare beslutades att en heltids informatörstjänst inrättas och att arbetsbeskrivning för tjänsten tas fram till nästa kommunstyrelsemöte.