2016-09-06 15:04

2016-09-06 15:04

Centern frågar om framtiden för avdelning Q

VÅRD: Vill försäkra sig om att sommarstängning var en engångsföreteelse

Centerpartiets oppositionsråd i Region Örebro län, Torbjörn Ahlin, ställer i en interpellation till regionstyrelsens ordförande frågan hur regionen möjliggör för avdelning Q att på ett patientsäkert sätt vara öppet och välkomnande året runt.

”Centerpartiet vill i ett medborgarperspektiv nu försäkra sig om att detta var en engångsföreteelse”, skriver Ahlin i interpellationen.

Frågan ställs mot bakgrund av den kontroversiella sommarstängningen av förlossningen men också den snabba stängningen av psykiatrin i Karlskoga förra veckan.

”Av patientsäkerhetsskäl är det av största vikt att verksamheterna är snabbfotade. Men att den är så skör är inget som medborgarnas företrädare, politiken har informerats om, var brister det nästa gång?”, frågar sig Centerpartiet i ett pressmeddelande.

”Centerpartiet vill i ett medborgarperspektiv nu försäkra sig om att detta var en engångsföreteelse”, skriver Ahlin i interpellationen.

Frågan ställs mot bakgrund av den kontroversiella sommarstängningen av förlossningen men också den snabba stängningen av psykiatrin i Karlskoga förra veckan.

”Av patientsäkerhetsskäl är det av största vikt att verksamheterna är snabbfotade. Men att den är så skör är inget som medborgarnas företrädare, politiken har informerats om, var brister det nästa gång?”, frågar sig Centerpartiet i ett pressmeddelande.