2016-08-25 07:47

2016-09-23 15:06

Strävar mot folkbildning i tiden

UTBILDNING: Allt fler "moderna" kurser

Italienska, tyska, målning och keramik.

Att gå kurs på något av bildningsförbunden har alltid varit populärt.

Men trenderna svänger och nu är det andra ämnen som lockar.

På ABF i Karlskoga håller man som bäst på att planera för kommande kurser.

Annelie Jansson är nytillträdd som verksamhetsansvarig i Karlskoga och Degerfors. Hon ser fram emot både höstens och nästa års utbildningar.

– En betydande del av vår verksamhet den senaste tiden har annars haft med de nyanlända att göra. Vi har haft många grundläggande kurser, allt från språk till hur den svenska kulturen och samhället fungerar. Här har faktiskt studieförbunden tagit ett stort ansvar, berättar hon.

Från Syrien

Rania Abou Rabii var lärare i engelska och ekonomi i Syrien. För ett år sedan kom hon till Sverige och sedan ett par månader tillbaka har hon varit kursledare på ABF för de nyanlända.

– Det är fantastiskt att den här möjligheten till utbildning finns. Och den är nödvändig, det är två helt olika kulturer som möts. Språket är en viktig del, men lika angeläget är det att få information om hur den sociala biten och samhället i stort fungerar. Det finns otroligt mycket som svenskarna tar för givet, men som för de allra flesta nyanlända är helt främmande. Ett mål är givetvis att undvika så många kulturkrockar som möjligt, berättar hon.

Moderna kurser

Annelie Jansson berättar att även under hösten kommer ABF att erbjuda många kurser för de nyanlända.

– Men självklart kommer det också att bli en hel del ”vanliga”, mer traditionella, utbildningar.

För inte så länge sedan handlade folkbildning mycket om språk, andra länders kultur, hur man leder en kurs, ekonomi eller något hantverk. Dessa finns kvar, men det har också tillkommit andra, mer ”moderna” kurser.

– Det handlar inte sällan om IT i någon form. Ofta är det äldre som vill lära sig hur datorn eller hur en mobiltelefon fungerar. Det är långt ifrån alla som kan skicka ett sms eller öppna ett worddokument, säger Jansson

Och fortsätter:

– De här kurserna, och liknade, tror jag kommer att bli vanligare framöver. De ligger ju liksom i tiden.

– Och här gäller det att vi kan läsa av vilket intresse som finns bland medborgarna. Kurserna måste ju kännas både intressanta och givande.

Hantverk

Annelie Jansson berättar också att på Berget i Degerfors kommer det att hända mycket framöver i ABF:s regi.

– Inte minst när det gäller hantverksbiten. Och här har verkligen en del av de asylsökande något att bidra med.

Verksamhetschefen berättar vidare att ABF jobbar en hel del tillsammans med Karlskoga bibliotek.

– Vi har en otroligt bra och bred verksamhet. Det handlar om allt från poesifabriken, föreläsningar och snack om nördkultur.

– Här borde det faktiskt finnas något för de allra flesta. Och kunskap är ju kul. Inte minst om man får ta del av den på något kul, trevligt och lättsamt sätt.

På ABF i Karlskoga håller man som bäst på att planera för kommande kurser.

Annelie Jansson är nytillträdd som verksamhetsansvarig i Karlskoga och Degerfors. Hon ser fram emot både höstens och nästa års utbildningar.

– En betydande del av vår verksamhet den senaste tiden har annars haft med de nyanlända att göra. Vi har haft många grundläggande kurser, allt från språk till hur den svenska kulturen och samhället fungerar. Här har faktiskt studieförbunden tagit ett stort ansvar, berättar hon.

Från Syrien

Rania Abou Rabii var lärare i engelska och ekonomi i Syrien. För ett år sedan kom hon till Sverige och sedan ett par månader tillbaka har hon varit kursledare på ABF för de nyanlända.

– Det är fantastiskt att den här möjligheten till utbildning finns. Och den är nödvändig, det är två helt olika kulturer som möts. Språket är en viktig del, men lika angeläget är det att få information om hur den sociala biten och samhället i stort fungerar. Det finns otroligt mycket som svenskarna tar för givet, men som för de allra flesta nyanlända är helt främmande. Ett mål är givetvis att undvika så många kulturkrockar som möjligt, berättar hon.

Moderna kurser

Annelie Jansson berättar att även under hösten kommer ABF att erbjuda många kurser för de nyanlända.

– Men självklart kommer det också att bli en hel del ”vanliga”, mer traditionella, utbildningar.

För inte så länge sedan handlade folkbildning mycket om språk, andra länders kultur, hur man leder en kurs, ekonomi eller något hantverk. Dessa finns kvar, men det har också tillkommit andra, mer ”moderna” kurser.

– Det handlar inte sällan om IT i någon form. Ofta är det äldre som vill lära sig hur datorn eller hur en mobiltelefon fungerar. Det är långt ifrån alla som kan skicka ett sms eller öppna ett worddokument, säger Jansson

Och fortsätter:

– De här kurserna, och liknade, tror jag kommer att bli vanligare framöver. De ligger ju liksom i tiden.

– Och här gäller det att vi kan läsa av vilket intresse som finns bland medborgarna. Kurserna måste ju kännas både intressanta och givande.

Hantverk

Annelie Jansson berättar också att på Berget i Degerfors kommer det att hända mycket framöver i ABF:s regi.

– Inte minst när det gäller hantverksbiten. Och här har verkligen en del av de asylsökande något att bidra med.

Verksamhetschefen berättar vidare att ABF jobbar en hel del tillsammans med Karlskoga bibliotek.

– Vi har en otroligt bra och bred verksamhet. Det handlar om allt från poesifabriken, föreläsningar och snack om nördkultur.

– Här borde det faktiskt finnas något för de allra flesta. Och kunskap är ju kul. Inte minst om man får ta del av den på något kul, trevligt och lättsamt sätt.