2016-08-12 06:00

2016-08-12 06:00

Många nya lärare till grundskolan

UTBILDNING: Ser positivt på rekryteringen inför skolstarten

Under sommaren har många nya lärare anställts inom grundskolan, flera av dem obehöriga. Enligt skolchefen Per Blom är det, i alla fall in nuläget, inte ett problem.

Nästa vecka är det skolstart och runt om i landet hörs larmen om akut lärarbrist. Även i Karlskoga är behovet av lärare stort och under sommaren har kommunen annonserat ut ett 50-tal lärartjänster. Det är dock inte alla dessa som varit vakanta utan det är även utgående vikariat och tjänster med obehörig lärare som öppnats upp.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens chef Per Blom har vissa tjänster varit mer svårrekryterade än andra, till exempel speciallärare och specialpedagoger, men alla har det funnits sökande till.

– Rekryteringsprocessen pågår och jag har intrycket att vi kommer att kunna bemanna alla tjänster.

Av de utannonserade tjänsterna har 15 tillsatts med obehöriga lärare. Av de totalt cirka 260 lärarna inom grundskolan är nu 24 obehöriga, dock har de endast en visstidsanställning. De obehöriga lärarna får inte självständigt sätta betyg, vilket ökar belastningen på övriga lärare.

– De får ta ett större ansvar för att klara situationen. Men jag har inte fått några signaler om att det ska vara ett problem. Det pågår en diskussion om hur det fungerar och hur lång tid det tar.

Per Blom förklarar att en obehörig lärare kan ha en utbildning eller examen i det aktuella ämnet men saknar den pedagogiska utbildningen.

– Det finns en stor bredd i utbildningsbakgrunden men att man saknar själva lärardelen. Rektorerna säkerställer att man upprätthåller en god kvalitet på utbildningen och de lärare som anställs har ett nät av kompetens omkring sig.

Han tror dock att problemet kan öka i framtiden om svårigheterna med att rekrytera legitimerade lärare kvarstår.

– Det är en komplex fråga. Vi har tidigare haft svårt att rekrytera lärare inom matte och no men det har vi kunnat lösa på ett bra sätt. Jag upplever ändå att det råder en god stämning.

Även vikarier

För närvarande står fortfarande 19 av de utannonserade tjänsterna som vakanta. Att det är så många beror enligt Per Blom på en eftersläpning i det datasystem där personal registreras. I och med skolstarten nästa vecka ska alla registreringar vara klara.

– Rekryteringen pågår fortfarande. Det är oerhört sällan som en tjänst inte tillsätts men i så fall skulle vi ta in en timvikarie som en akut lösning. Det blir inte några lärarlösa lektioner. De signaler jag har fått av rektorerna på våra skolor är att rekryteringen har gått bra.

Barn- och utbildningsförvaltningen söker även ett hundratal vikarier för förskola, grundskola och fritidshem inför kommande läsår. Att det är så många handlar om den höga konkurrensen.

– Många inom den arbetsgruppen, som hade kunnat vara vikarier inom skolan, jobbar också inom till exempel hvb-hem och asylboenden. Vi ser också att det som tidigare varit ett storstadsfenomen har kommit till Karlskoga, att lärare byter arbetsgivare för att få upp sin lön, säger Per Blom.

Nästa vecka är det skolstart och runt om i landet hörs larmen om akut lärarbrist. Även i Karlskoga är behovet av lärare stort och under sommaren har kommunen annonserat ut ett 50-tal lärartjänster. Det är dock inte alla dessa som varit vakanta utan det är även utgående vikariat och tjänster med obehörig lärare som öppnats upp.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens chef Per Blom har vissa tjänster varit mer svårrekryterade än andra, till exempel speciallärare och specialpedagoger, men alla har det funnits sökande till.

– Rekryteringsprocessen pågår och jag har intrycket att vi kommer att kunna bemanna alla tjänster.

Av de utannonserade tjänsterna har 15 tillsatts med obehöriga lärare. Av de totalt cirka 260 lärarna inom grundskolan är nu 24 obehöriga, dock har de endast en visstidsanställning. De obehöriga lärarna får inte självständigt sätta betyg, vilket ökar belastningen på övriga lärare.

– De får ta ett större ansvar för att klara situationen. Men jag har inte fått några signaler om att det ska vara ett problem. Det pågår en diskussion om hur det fungerar och hur lång tid det tar.

Per Blom förklarar att en obehörig lärare kan ha en utbildning eller examen i det aktuella ämnet men saknar den pedagogiska utbildningen.

– Det finns en stor bredd i utbildningsbakgrunden men att man saknar själva lärardelen. Rektorerna säkerställer att man upprätthåller en god kvalitet på utbildningen och de lärare som anställs har ett nät av kompetens omkring sig.

Han tror dock att problemet kan öka i framtiden om svårigheterna med att rekrytera legitimerade lärare kvarstår.

– Det är en komplex fråga. Vi har tidigare haft svårt att rekrytera lärare inom matte och no men det har vi kunnat lösa på ett bra sätt. Jag upplever ändå att det råder en god stämning.

Även vikarier

För närvarande står fortfarande 19 av de utannonserade tjänsterna som vakanta. Att det är så många beror enligt Per Blom på en eftersläpning i det datasystem där personal registreras. I och med skolstarten nästa vecka ska alla registreringar vara klara.

– Rekryteringen pågår fortfarande. Det är oerhört sällan som en tjänst inte tillsätts men i så fall skulle vi ta in en timvikarie som en akut lösning. Det blir inte några lärarlösa lektioner. De signaler jag har fått av rektorerna på våra skolor är att rekryteringen har gått bra.

Barn- och utbildningsförvaltningen söker även ett hundratal vikarier för förskola, grundskola och fritidshem inför kommande läsår. Att det är så många handlar om den höga konkurrensen.

– Många inom den arbetsgruppen, som hade kunnat vara vikarier inom skolan, jobbar också inom till exempel hvb-hem och asylboenden. Vi ser också att det som tidigare varit ett storstadsfenomen har kommit till Karlskoga, att lärare byter arbetsgivare för att få upp sin lön, säger Per Blom.