2016-08-11 13:48

2016-08-11 13:48

Ska yttra sig om länsindelning

DEGERFORS

Kommunstyrelsen ska senast den 6 oktober ha yttrat sig över remissen Regional indelning – tre nya län.

Örebro län föreslås ingå i Svealands län med bland annat Dalarna, Sörmland och Västmanland. Men då Degerfors kommun har en hel del samarbete med Östra Värmlands län tycker man inte att en gräns mellan Värmlands och Örebro län inte så bra för Degerfors del.

Nu ska man kika närmare på det, delta i ett antal möten med andra regioner och ta ställning till ett svar på remissen.

Örebro län föreslås ingå i Svealands län med bland annat Dalarna, Sörmland och Västmanland. Men då Degerfors kommun har en hel del samarbete med Östra Värmlands län tycker man inte att en gräns mellan Värmlands och Örebro län inte så bra för Degerfors del.

Nu ska man kika närmare på det, delta i ett antal möten med andra regioner och ta ställning till ett svar på remissen.